Review of progress in isotope studies of atmospheric carbon monoxide

Carbon monoxide

I. GIỚI THIỆU

Review of progress in isotope studies of atmospheric carbon monoxide ( Xem xét các tiến bộ trong nghiên cứu đồng vị của carbon monoxide trong không khí)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Review of progress in isotope studies of atmospheric carbon monoxide
Review of progress in isotope studies of atmospheric carbon monoxide

TÓM TẮT

Bài báo cáo này đánh giá việc xem xét các tiến bộ trong nghiên cứu đồng vị của carbon monoxide trong không khí và giải thích kết quả.

Tiến độ thực hiện kể từ khi bắt đầu phân tích đồng vị của khí quyển khí carbon monoxide dấu vết quan trọng là tái xem. Một cuộc thảo luận có hệ thống các quy trình chính dẫn đến sự thay đổi trong tỷ lệ đồng vị ổn định cho 13C và 18O là được. Ngoài ra độ lệch thời gian gần đây phát hiện trong nội dung 17O của CO trong khí quyển được thảo luận. Hơn nữa vai trò của 14CO trong hóa học khí quyển như một thước đo cho hydroxyl khí quyển được làm sáng tỏ.

Tiến độ thực hiện kể từ khi bắt đầu phân tích đồng vị của khí quyển khí carbon monoxide dấu vết quan trọng là tái xem. Một cuộc thảo luận có hệ thống các quy trình chính dẫn đến sự thay đổi trong tỷ lệ đồng vị ổn định cho 13C và 18O là được. Ngoài ra độ lệch thời gian gần đây phát hiện trong nội dung 17O của CO trong khí quyển được thảo luận. Hơn nữa vai trò của 14CO trong hóa học khí quyển như một thước đo cho hydroxyl khí quyển được làm sáng tỏ.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook