Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm môi trường không khí và nước bởi các vi sinh vật độc hại

thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm

I. Giới thiệu thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

  • – Chế tạo thiết bị phát hiện nhanh vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí và nước theo mẫu ACP của Nga. Thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm
  • – Nghiên cứu khảo sát các thông số kỹ thuật của mẫu máy ACP của Nga, xây dựng kết cấu, phương án tổng thể của thiết bị được chế tạo. Thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm
  • – Nghiên cứu khảo sát các vật liệu, kết cấu, giải pháp chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm các VSV độc hại kiểu máy ACP.
  • – Nghiên cứu hệ thuốc thử dùng cho máy ACP của Nga và hệ thuốc thử cho mẫu máy được chế tạo. Phân tích thành phần thuốc thử dùng cho thiết bị phát hiện tác nhân sinh học ACP của Nga.
  • – Sử dụng một số vi sinh vật gây bệnh để kiểm tra thuốc thử. Từ đó đánh giá chất lượng của hệ thuốc thử mới.
  • – So sánh kết quả về chất lượng của thuốc thử sản xuất được với thuốc thử của Nga nhằm thay thế hệ thuốc thử cho máy ACP để chủ động trong phòng chống chiến tranh sinh học.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook