Development of a new concept adsorbent for heavy metal removal in wastewater

heavy metal removal

I. GIỚI THIỆU

Development of a new concept adsorbent for heavy metal removal in wastewater ( Phát triển một ý tưởng vật liệu hấp phụ mới để loại bỏ kim loại nặng trong nước thải )

Development of a new concept adsorbent for heavy metal removal in wastewater
Development of a new concept adsorbent for heavy metal removal in wastewater

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Development of a new concept adsorbent for heavy metal removal in wastewater (Phát triển một ý tưởng vật liệu hấp phụ mới để loại bỏ kim loại nặng trong nước thải).
Nhiều ngành công nghiệp xả dung dịch nước nước thải có chứa kim loại nặng, chẳng hạn như đồng, cadimi, kẽm và thủy ngân

• Các kim loại nặng như vậy nên được loại bỏ khỏi nước thải trước khi nó thải vì chúng có độc tính cao, thậm chí ở nồng độ thấp

• Việc phát hành của các hợp chất vào những thế vào môi trường sẽ là mối đe dọa đáng kể cho sức khỏe công chúng.

 

Nghiên cứu này nhằm phát triển một vật liệu hấp phụ thân thiện với môi trường mới cho việc loại bỏ các kim loại nặng từ giải pháp

Năng lực hấp thụ tối đa các hạt phức tạp đối với Cd, Zn và Cu, thu được từ Langmuir hấp phụ đẳng nhiệt được trang bị cho hàng loạt trạng thái cân bằng, là 4,2, 2,9 và 3,64 mg / g, tương ứng

Các hạt táo tàu phức tạp, phát triển trong nghiên cứu này là một vật liệu hấp phụ thân thiện với môi trường, có thể được sử dụng để xử lý nước thải chứa kim loại nặng

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook