Study of a hybrid process combining ozonation and microfiltration/ultrafiltration for drinking water production from surface water

combining ozonation

I. GIỚI THIỆU

Study of a hybrid process combining ozonation and microfiltration/ ultrafiltration for drinking water production from surface water (Nghiên cứu của một quá trình lai kết hợp ozon hóa và vi lọc / siêu lọc cho uống nước sản xuất từ nước mặt)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Study of a hybrid process combining ozonation and microfiltration/ultrafiltration for drinking water production from surface water
Study of a hybrid process combining ozonation and microfiltration/ultrafiltration for drinking water production from surface water

TÓM TẮT

Nghiên cứu của một quá trình lai kết hợp ozon hóa và vi lọc / siêu lọc cho uống nước sản xuất từ nước mặt.

Một quá trình kết hợp, bao gồm ozon hóa và lọc màng, tiếp theo là lọc than hoạt tính. Là nghiên cứu ở quy mô thí điểm cho uống nước sản xuất từ nước sông. Trọng tâm chính của nghiên cứu này tập trung vào các xét nghiệm để xác định ảnh hưởng của ozone trên lọc và làm ô nhiễm hành vi của vi lọc gốm và siêu lọc màng với kích thước khe hở của 0.1 pm và 20 kD cũng như về chất lượng của các nước sản xuất .

Kết quả cho thấy rằng nồng độ ozone nhất định trong thấm qua được yêu cầu duy trì ổn định và cao luồng thấm qua trong vi lọc và siêu lọc nước sông mà không cần xả lại. Đối với các màng được nghiên cứu, mức tối thiểu nồng độ 0,05 mg ozone mỗi lít trong thấm qua là cần thiết. Hơn nữa, như liều lượng ozone đã được tăng lên, luồng thấm nhập tăng lên các giá trị của độ thấm nước tinh khiết tùy thuộc vào liều lượng ôzôn.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook