Effect of hydrogen-diesel fuel co-combustion on exhaust emissions with verification using an inecylinder gas sampling technique

hydrogen-diesel fuel

I. GIỚI THIỆU

Effect of hydrogen-diesel fuel co-combustion on exhaust emissions with verification using an inecylinder gas sampling technique ( Ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hydro-diesel trên cùng lượng khí thải được xác định bằng một kỹ thuật lấy mẫu khí inecylinder.)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Effect of hydrogen-diesel fuel co-combustion on exhaust emissions with verification using an inecylinder gas sampling technique
Effect of hydrogen-diesel fuel co-combustion on exhaust emissions with verification using an inecylinder gas sampling technique

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hydro-diesel trên cùng lượng khí thải được xác định bằng một kỹ thuật lấy mẫu khí inecylinder.

Bài báo trình bày một cuộc điều tra thử nghiệm cùng đốt nhiên liệu hydro-diesel thực hiện trên một, động cơ diesel phun trực tiếp hút khí tự nhiên. Động cơ của nó sup- sử dụng với một loạt các hydro-diesel tỷ lệ hỗn hợp nhiên liệu để nghiên cứu tác động của

Ngoài ra hydro (hút với không khí nạp) trên đốt và xả khí thải. Các thí nghiệm được thực hiện ở giai đoạn phun diesel cố định, với hydro thêm vào để thay đổi tải động cơ giữa 0 và 6 bar IMEP. Ngoài ra, một lấy mẫu khí inecylinder theo sách kỹ thuật được sử dụng để đo nồng độ các loại trong xi lanh động cơ ở hai inecylinder địa điểm và tại khoảnh khắc khác nhau trong quá trình cháy. Kết quả cho thấy sự sụt giảm trong các hạt bụi, CO và THC khí thải và một chút tăng lượng khí thải CO2 với việc bổ sung hydro, với hệ thống phun nhiên liệu diesel cố định.

lượng khí thải NOx tăng vọt với Ngoài ra hydro nhưng chỉ khi diesel và hydro đồng đốt nhiệt độ kết hợp vượt quá ngưỡng nhiệt độ để hình thành NOx. Kết quả lấy mẫu khí inecylinder thấy NOx cao cấp giữa nón phun liền kề, so với lấy mẫu trong một bình xịt cá nhân hình nón.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook