The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust after treatment systems

Pollutant emissions

I. GIỚI THIỆU

 

The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust after treatment systems ( Các phát thải ô nhiễm từ xe động cơ diesel và khí thải sau hệ thống xử lý)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust after treatment systems
The pollutant emissions from diesel-engine vehicles and exhaust after treatment systems

TÓM TẮT

Các phát thải ô nhiễm từ xe động cơ diesel và khí thải sau hệ thống xử lý.

Động cơ diesel có hiệu suất cao, độ bền, và độ tin cậy cùng với chi phí vận hành thấp của chúng. những tính năng quan trọng làm cho họ các động cơ ưa chuộng nhất đặc biệt là đối với xe hạng nặng. Sự quan tâm đến động cơ diesel động cơ đã tăng đáng kể ngày này qua ngày khác. Ngoài sử dụng rộng rãi của các công cụ với nhiều lợi thế, họ đóng một vai trò quan trọng trong việc làm ô nhiễm môi trường

sự cố trên toàn thế giới. Động cơ diesel được coi là một của những đóng góp lớn nhất cho đến ô nhiễm môi trường gây ra bởi khí thải, và họ có trách nhiệm một số vấn đề sức khỏe nữa. Nhiều chính sách đã được áp dụng trên toàn thế giới trong những năm gần đây để giảm tiêu cực ảnh hưởng của khí thải động cơ diesel về sức khỏe con người và  môi trường. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành trên cả lượng khí thải gây ô nhiễm dầu diesel và sau khi xử lý công nghệ kiểm soát khí thải. Trong bài báo này, các khí thải từ động cơ diesel và hệ thống kiểm soát của họ được xem xét.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook