Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam – BTNMT, 2012

I. Giới thiệu Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2012

Tài liệu Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2012 – Bộ Tài Nguyên để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, những hiểu biết về khí hậu trong tương lai thông qua các kịch bản biến đổi khí hậu là rất cần thiết.

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam do các hoạt động của con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển. Biến đổi khí hậu sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Vấn đề biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, năng lượng, các vấn đề về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại. Là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn.

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng là cần thiết làm sơ sở để đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, các ngành và các địa phương, từ đó đề ra các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Kịch bản biến đổi khí hậu là giả định có cơ sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa kinh tế – xã hội, tổng thu nhập quốc dân, phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, thể hiện mối ràng buộc giữa phát triển và hành động toàn cầu trong tương lai…

Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2012
Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2012

MỤC LỤC

TÓM TẮT KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM
VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN

CẬP NHẬT KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM
1. BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG

1.1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên thế giới

1.2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam
2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN
DÂNG CHO VIỆT NAM

2.1. Yêu cầu cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2.2. Lựa chọn kịch bản phát thải khí nhà kính

2.3. Lựa chọn phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2.4. Một số lưu ý về các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bản đồ nguy cơ ngập
3. KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM

3.1. Kịch bản biến đổi khí hậu đối với nhiệt độ

3.2. Kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa

3.3. Xu thế biến đổi khí hậu đối với lượng mưa ngày lớn nhất, khí áp và độ ẩm

3.4. Kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam
4. NGUY CƠ NGẬP THEO CÁC MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook