Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

I. Giới thiệu Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng ĐBSH

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng ĐBSH
Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

  • – Nghiên cứu tổng quan về thành phần, tính chất chất thải rắn và các nguồn phát sinh chất thải rắn.
  • – Đánh giá tổng quan về hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng thoát thải chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng và một số vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải.
  • – Hiện trạng thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn vùng đông bằng sông Hồng.
  • – Một số vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, các nguồn thải nguy hại của hoạt động sản xuất Công nghiệp và làng nghề tiêu biểu của vùng.
  • – Đánh giá chung những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu.
  • – Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2002 – 2010. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội. Đề ra các nhiệm vụ và mục tiêu để phát triển kinh tế – xã hội.
  • – Xây dựng phương án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2002 – 2010.
  • – Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2002 – 2010.

Download

 

>>>>>Tải thêm nhiều tài liệu, giáo trình khác (hoàn toàn miễn phí)

3.3/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook