Các bài viết của CongngheMoitruong.Com.Vn được chia sẻ với độc giả hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, để tránh sảy ra tranh chấp  không đáng có, chúng tôi xin có một vài lưu ý ngắn gọn liên quan đến bản quyền nội dung tại CongngheMoitruong.Com.Vn, nếu bạn có dự định phát hành nội dung tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. CongngheMoitruong.Com.Vn giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết (trừ giáo trình được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ miễn phí)
  2. Độc giả không được phép sử dụng nội dung trên Congnghemoitruong.Com.Vn vào mục đích thương mại như in ấn, phát hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Độc giả được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, cấu trúc để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải ghi rõ Nguồn bài viết từ CongngheMoitruong.Com.Vn.

 

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của website như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại CongngheMoitruong.Com.Vn.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của các bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng CongngheMoitruong.Com.Vn.

Thân ái!