Nghiên cứu vận dụng mô hình toán trong việc lập quy hoạch môi trường vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

Vận dụng mô hình toán

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu vận dụng mô hình toán trong việc lập quy hoạch môi trường vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Nghiên cứu vận dụng mô hình toán trong việc lập quy hoạch môi trường vùng ĐBSH giai đoạn 2001 - 2010
Nghiên cứu vận dụng mô hình toán trong việc lập quy hoạch môi trường vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

 

Nghiên cứu vận dụng mô hình toán trong việc lập quy hoạch môi trường vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

 

  • – Các kết quả thu được bằng phương pháp mô hình toán có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quy hoạch môi trường, quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất…chẳng hạn như:
  • đây là một trong những công cụ rất có hiệu quả trọng việc bố trí vùng cách ly, vùng đệm giữa các nhà máy, các khu công nghiệp với khu dân cư, trung tâm khinh tế xã hội và các khu du lịch giải trí.
  • Là cơ sở để xác định các vị trí quan trắc, các điểm đo đạc nhằm phục vụ cho việc kiểm soát ô nhiễm một cách tối ưu nhất.
  • Cơ sở khoa học cho các nhà quy hoạch môi trường trong việc định hướng xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư và hơn cả là việc sử dụng quỹ đất một cách hợp lý trong tương lai. Tìm được các vị trí đặt các nhà máy, dự án một cách tối ưu hợp lý sao cho có thể giảm đến mức tối đa khả năng gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh đặc biệc là hu dân cư, trung tâm văn hóa, kinh tế xã hội và du lịch.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook