Removal of natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production

Removal natural organic matter

I. GIỚI THIỆU

Removal natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production (Loại bỏ các chất hữu cơ tự nhiên bằng siêu lọc và lọc nano để sản xuất nước uống)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Removal of natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production
Removal of natural organic matter by ultrafiltration and nanofiltration for drinking water production

TÓM TẮT

Loại bỏ các chất hữu cơ tự nhiên bằng siêu lọc và lọc nano để sản xuất nước uống.

Nước từ hồ Butoniga gần thị trấn Buzet, Croatia, đã được sử dụng như một nguồn cho uống nước sản xuất. Kể từ khi nước hồ có nồng độ cao của tiền chất trihalomethane, là chất cần thiết phải được loại bỏ. Một quá trình bao gồm ozon hóa, keo tụ và lọc đã được lựa chọn trên cơ sở của việc sơ bộ tại một nhà máy thí điểm thử nghiệm với công suất của | 0 m 3 h- 1. Mặc dù quá trình lựa chọn thành công trong việc sản xuất nước đáp ứng nhu cầu nước uống, hiệu quả của việc loại bỏ các chất hữu cơ tự nhiên là tương đối thấp. Siêu lọc (UF) và lọc nano (NF) các quy trình đã được nghiên cứu như giải pháp thay thế và nâng cấp có thể của quá trình.

Các thí nghiệm được tiến hành tại thí điểm nhà máy với Mavibran SP 006A và Romicon PM 10, PM 50, GM 80 và PM 500 màng UF cũng như với các Filmtec NF 45 NF màng. Vì hầu hết các chất hữu cơ trong nước hồ là nhỏ hơn so với 6-8 kD, việc sử dụng của quá trình NF đã được đề xuất. Để tránh tắc nghẽn của màng NF, chúng tôi đã sử dụng flocculated và màng lọc nước nhà máy thử nghiệm như NF nước cấp. Sự kết hợp này nước sản xuất chất lượng cao, trong khi quá trình ổn định trong suốt thời gian điều tra.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook