Non-thermal plasma for diesel exhaust treatment

Non-thermal plasma

I. GIỚI THIỆU

Non-thermal plasma for diesel exhaust treatment (Phi nhiệt plasma cho xử lý khí thải động cơ diesel)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Non-thermal plasma for diesel exhaust treatment
Non-thermal plasma for diesel exhaust treatment

TÓM TẮT

Phi nhiệt plasma cho xử lý khí thải động cơ diesel

Việc xem xét các ứng dụng của kỹ thuật plasma phi nhiệt để xử lý khói thải diesel là trình bày. Việc xả phần nghìn giây corona, điện môi xả rào cản và bề mặt thải được sản xuất trực tiếp tại ga. Sự hình thành các hạt hoạt tính được tạo ra bởi tác động điện tử với các thành phần chính. Việc chuyển đổi NO khởi xướng bởi thải trong thành phần khí khác nhau đã được mô hình hóa và nghiên cứu. Các hydrocacbon giảm chi phí năng lượng điện cho quá trình oxy hóa NO NO2. Trong plasma hệ thống giảm xúc tác chọn lọc các phản ứng bề mặt được chỉ ra.

Carbon monoxide và aldehyde được sản xuất tại plasma. Plasma xúc tác hệ thống hoạt động của quá trình oxy hóa của NO NO2 trong huyết tương sau giảm NO2 bằng phản ứng với NH3 hoặc với hydrocarbon bị oxy hóa một phần trong thời gian qua trên các catalyst. Non- lò phản ứng plasma nhiệt có thể ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa của bụi PM trong khí thải động cơ diesel ở nhiệt độ thấp.

1. Giai đoạn khí hóa học của chuyển đổi NOx được hiểu một cách chi tiết. Sự bổ sung hydrocacbon làm giảm nhu cầu năng lượng cho quá trình oxy hóa của NO.NTP- phương pháp này có khả năng làm sạch khí khói thải được cải thiện, bởi vì họ cho phép quá trình oxy hóa của các hợp chất NOx ở nhiệt độ khí thải thấp.
2.Plasma tăng cường giảm chọn lọc NOx đã được chứng minh. NTP-induced quá trình oxy hóa của NO NO2 là một quá trình quan trọng. Hệ thống chất xúc tác trong huyết tương có thể đạt cao chuyển đổi ở nhiệt độ thấp. Nhu cầu năng lượng cho thế hệ huyết tương khá thấp.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook