Removal of Giardia and Cryptosporidium in drinking water treatment: a pilot-scale study

Removal

I. GIỚI THIỆU

Removal of Giardia and Cryptosporidium in drinking water treatment: a pilot-scale study (Loại bỏ Giardia và Cryptosporidium trong xử lý nước uống: một nghiên cứu quy mô thí điểm)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Removal of Giardia and Cryptosporidium in drinking water treatment: a pilot-scale study
Removal of Giardia and Cryptosporidium in drinking water treatment: a pilot-scale study

TÓM TẮT

Loại bỏ Giardia và Cryptosporidium trong xử lý nước uống: một nghiên cứu quy mô thí điểm.

Giardia và Cryptosporidium đã nổi lên như là tác nhân gây bệnh qua đường nước quan tâm cho sức khỏe cộng đồng. Mục đích của việc này nghiên cứu là xem xét cả ký sinh trùng trong mẫu nước lấy từ ba nhà máy thí điểm quy mô các quá trình nằm ở miền nam Đài Loan, nâng cấp các cơ sở hiện nay. Ba quá trình bao gồm: quy trình thông thường mà không prechlorination (Quy trình 1), quy trình thông thường cộng với ozon hóa và làm mềm thức ăn viên (Process 2), và quá trình màng tích hợp (MF cộng NF) theo sau quá trình thông thường (Process 3). Các phương pháp phát hiện của cả hai loại ký sinh trùng được sửa đổi từ USEPA Phương pháp năm 1622 và 1623.

Kết quả chỉ ra rằng keo tụ, lắng và lọc loại bỏ nhiều nhất tỷ lệ phần trăm của cả hai loại ký sinh trùng đơn bào. Các bước trước ozon hóa có thể hủy cả ký sinh trùng, đặc biệt là đối với các u nang Giardia. Các hệ thống vi lọc có thể đánh chặn các u nang Giardia và Cryptosporidium kén hợp hoàn toàn. Một ý nghĩa tương quan giữa độ đục của nước và oocyst Cryptosporidium đã được tìm thấy trong nghiên cứu này. Kết quả tương tự cũng được tìm thấy giữa ba loại hạt (F 1/4 3-5; 528 và 8-10 mm) và oocyst Cryptosporidium.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook