Reduction of NO with CO on CuO or Fe2O3 catalysts supported on TiO2 in the presence of O2, SO2 and water steam

Reduction

I. GIỚI THIỆU

Reduction of NO with CO on CuO or Fe2O3 catalysts supported on TiO2 in the presence of O2, SO2 and water steam(Giảm lượng NO và CO nhờ vào xúc tác CuO hoặc Fe2O3 trên nền TiO2 có sự hiện diện của O2, SO2 và hơi nước)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Reduction of NO with CO on CuO or Fe2O3 catalysts supported on TiO2 in the presence of O2, SO2 and water steam
Reduction of NO with CO on CuO or Fe2O3 catalysts supported on TiO2 in the presence of O2, SO2 and water steam

TÓM TẮT

Giảm lượng NO và CO nhờ vào xúc tác CuO hoặc Fe2O3 trên nền TiO2 có sự hiện diện của O2, SO2 và hơi nước.

Các hoạt động để giảm NO. với CO, chọn lọc để N2 và sự ổn định xúc tác trong sự hiện diện của O2, hơi nước và khí SO2 của Cu (II) hay Fe (III) oxit chất xúc tác hỗ trợ trên titanic đã được nghiên cứu. dữ liệu từ XRD, H2-TPR, CO-TPR và UVVISDRS chứng minh sự hiện diện của phân phối tốt bát diện Cu (II) và Fe (III) loài trong xCu / Ti và xFe / Ti chất xúc tác nghiên cứu. kết quả TG / ATD và Rietveld sàng lọc của các XRD mẫu của chất xúc tác 10Cu / Ti chứng thực rằng, trong quá trình nung, oxit đồng thúc đẩy sự chuyển anatase để Rutile, dẫn đến làm giảm cao hơn trong khu vực bề mặt riêng của nó khi so sánh với các 10Fe / Ti chất xúc tác.

Mặc dù có sự tương tác cao giữa Fe (III) oxit và titanic, xác nhận từ các H2- TPR và CO-TPR hồ sơ, Fe2O3 chất xúc tác đã tích cực hơn và có chọn lọc để N2 ở nhiệt độ thấp hơn 450 C so với những người dựa trên CuO. Hơn nữa, các chất sắt (III) chất xúc tác cũng cho thấy sự ổn định cao hơn trong áp lực khoa của O2, SO2 và hơi nước ở 500 C. Những kết quả làm cho chất xúc tác Fe2O3 hỗ trợ trên TiO2 cao hứa hẹn sẽ được áp dụng cho giảm bớt lượng khí thải NOx tạo ra trong quá trình đốt cháy.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook