The Strength and Weakness of 4-stage Anoxic MBR for Biological Nutrient Removal

Anoxic MBR 

I. GIỚI THIỆU

 

The Strength and Weakness of 4-stage Anoxic MBR for Biological Nutrient Removal (Điểm mạnh và Điểm yếu của 4 giai đoạn thiếu ôxy MBR cho loại bỏ Nitơ bằng phương pháp sinh học )

The Strength and Weakness of 4-stage Anoxic MBR for Biological Nutrient Removal
The Strength and Weakness of 4-stage Anoxic MBR for Biological Nutrient Removal

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

  • Điểm mạnh và Điểm yếu của 4 giai đoạn thiếu ôxy MBR cho loại bỏ Nitơ bằng phương pháp sinh học.
    dPAO trong BNR

Khử mà không cần năng lượng carbon: NO3 là nhà tài trợ cho electron khử nitơ

Việc sử dụng dPAO là thuận lợi để nước thải yếu

Đặc Microbial dPAO trong BNR vẫn chưa rõ ràng

Thêm nghiên cứu khoa học là cần thiết

Vai trò của dPAO trong sửa đổi BNR-MBR đã được điều tra trong này nghiên cứu

Sinh học dinh dưỡng loại bỏ (BNR) với màng sinh học lò phản ứng (MBR)

Màng thay thế lắng thứ cấp để giải quyết bùn giải quyết vấn đề

BNR-MBR là khó khăn để đạt được mức độ cao của N và photpho, đặc biệt là trong nước thải yếu

Thấp VFA, MLSS cao và SRT dài

Để tối đa hóa dPAO, kiểm tra việc cài đặt thiếu ôxy của

màng trong sửa đổi BNR-MBR

  • Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá mạnh và điểm yếu của phòng thí nghiệm 4 giai đoạn hệ thống anoxic MBR so với MBR hiếu khí.

  • Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá mạnh và điểm yếu của phòng thí nghiệm 4 giai đoạn hệ thống anoxic MBR so với MBR hiếu khí.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook