Nitrogen oxides emissions from a municipal wastewater treatment plant

Nitrogen oxides emissions

I. GIỚI THIỆU

 

Nitrogen oxides emissions from a municipal wastewater treatment plant ( Lượng khí NO2 phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải thành phố)

Nitrogen oxides emissions from a municipal wastewater treatment plant
Nitrogen oxides emissions from a municipal wastewater treatment plant

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Lượng khí NO2 phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải thành phố
Trong những năm gần đây có một sự quan tâm ngày càng tăng đối với khí hậu thay đổi vấn đề. Các khí nhà kính (GHG), nitơ oxit (N2O), carbon dioxide (CO2) và methane quá trình sinh học: nitrat hóa và khử nitơ khí nhà kính (GHG) oxit nitơ (NO) carbon dioxide (CO) và metan (CH4) có thể được sinh ra trong quá trình xử lý nước thải. Đây là một nhân tố quan trọng để giảm lượng khí thải này và xác định các yếu tố kiểm soát phát thải khí nhà kính từ các nhà máy xử lý nước thải (WWTPs).

Các quá trình loại bỏ nitơ trong WWTPs có liên quan đến việc sản xuất của nitric oxide (NO) và N2O, rất quan trọng khí vết khí quyển với một tác động trực tiếp vào hóa học ozon của khí quyển và với lượng lớn sinh học va chạm. N2O là một khí nhà kính quan trọng, cótác dụng mạnh hơn gấp 300 lần so với CO2 và NO là một gốc tự do độc hại để rộng một loạt các sinh vật.

Trong công việc này, phát thải của NO và N2O từ các điểm khác nhau của một nhà máy xử lý nước thải thành phố đã được xác định. NO và N2O đo được tại hiện trường. Kết quả của các phép đo được là điều kiện quan trọng của quá trình xác định các thông số phát thải NO và N2O cần được kiểm soát.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook