Treatment of Methyl Orange Dye Wastewater by Cooperative Electrochemical Oxidation in Anodic-cathodic Compartment

Methyl Orange Dye Wastewater

I. GIỚI THIỆU

Treatment of Methyl Orange Dye Wastewater by Cooperative Electrochemical Oxidation in Anodic-cathodic Compartment ( Xử lý nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm Methyl da cam bằng sự kết hợp Oxy hoá – điện hóa trong cụm anốt-catot)

Treatment of Methyl Orange Dye Wastewater by Cooperative Electrochemical Oxidation in Anodic-cathodic Compartment
Treatment of Methyl Orange Dye Wastewater by Cooperative Electrochemical Oxidation in Anodic-cathodic Compartment

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Xử lý nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm Methyl da cam bằng sự kết hợp Oxy hoá – điện hóa trong cụm anốt-catot.
Các phương pháp điện hóa cho xử lý nước thải hữu cơ đã thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây, chủ yếu là do nó dễ dàng kiểm soát, khả năng để tự động hóa, hiệu quả cao và khả năng tương thích môi trường. Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo các điện cực dương –
sự tan điện cực catot và loại methyl trong nước thải nhuộm màu cam.

Trong một mô hình thí nghiệm tổng hợp, một cặp điện cực Ti / IrO2. Cơ sở của sự giảm nồng độ ô nhiễm bởi các anode, phản ứng cathode đã được khai thác để nâng cao hiệu quả khử thuốc nhuộm metyl da cam và giảm mức tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, ảnh hưởng của mặt độ dòng điện và tốc độ của không khí sinh ra đã được nghiên cứu một cách hệ thống.

Điện cực dương bằng RuO2 anode, và điện cực âm Pd / C O2cathodes -fed. Thí nghiệm điện phân đã được tiến hành trong một thiết bị  terylene phân chia điện, 100 ml với một/ RuO2 anode (16 cm2) -fed cathode (16 cm2)

Và một sơ đồ của thiết lập thí nghiệm được trình bày trong Hình 1.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook