Comparison of pretreatment methods for methane production from microalgae biomass

Methane production

I. GIỚI THIỆU

 

Comparison of pretreatment methods for methane production from microalgae biomass ( So sánh các phương pháp tiền xử lý để sản xuất khí mêtan từ sinh khối vi tảo )

Comparison of pretreatment methods for methane production from microalgae biomass
Comparison of pretreatment methods for methane production from microalgae biomass

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

So sánh các phương pháp tiền xử lý để sản xuất khí mêtan từ sinh khối vi tảo.

Sinh khối vi tảo có thể được sử dụng rộng rãi trong quá trình công nghiệp. Vi tảo bùn, được thải ra từ các quá trình khác nhau, nên

được xử lý để xử lý thích. Nó không thể được sử dụng trong dầu diesel sinh học sản xuất nếu nồng độ lipid tảo là dưới 40% do

tính bất khả thi cao. Phân hủy kỵ khí là một quá trình đơn giản để tạo ra năng lượng từ vi tảo sinh khối hoặc dư lượng. Đến nay, một vài nghiên cứu đã tiến hành cho tiêu hóa kỵ khí sử dụng sinh khối vi tảo và đó có thể được cải thiện năng suất sản xuất khí metan (Mussgnug et al, 2010).

Chúng tôi đánh giá tính khả thi của các chất thải vi tảo là nguồn lực cho phân hủy yếm khí để sản xuất khí methane. Hơn nữa chúng tôi đã cố gắng để nâng cao năng suất metan qua nhiều quá trình tiền xử lý và đánh giá hiệu quả.

Phân hủy kỵ khí là một quá trình đơn giản để tạo ra năng lượng từ vi tảo sinh khối hoặc dư lượng.

Tải tại đây:

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook