Distillation vs. membrane filtration: overview of process evolutions in seawater desalination

Distillation vs. membrane filtration

I. GIỚI THIỆU

Distillation vs. membrane filtration: overview of process evolutions in seawater desalination ( Chưng cất so với lọc màng: tổng quan về diễn biến quá trình khử mặn nước biển)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Distillation vs. membrane filtration: overview of process evolutions in seawater desalination
Distillation vs. membrane filtration: overview of process evolutions in seawater desalination

TÓM TẮT

Chưng cất so với lọc màng: tổng quan về diễn biến quá trình khử mặn nước biển.

Nhu cầu nước ngọt trên toàn thế giới đòi hỏi ngày càng nhiều nhà máy xử lý nước sử dụng nguồn nước không thông thường. Trong thập kỷ qua, nước biển đã trở thành một nguồn quan trọng của nước sạch ở nhiều khu vực khô cằn. Các quá trình khử muối truyền thống [thẩm thấu ngược (RO), đa giai đoạn flash (MSF), đa tác dụng chưng cất (MED), điện phân (ED)] đã được đánh giá để quá trình đáng tin cậy và thành lập. Nghiên cứu hiện tại tập trung vào quá trình cải tiến trong quan điểm của một chi phí thấp hơn và hoạt động thân thiện với môi trường hơn.

Bài viết này cung cấp một tổng quan về quá trình cải tiến gần đây trong khử mặn nước biển bằng RO, MSF, MED và ED.

Vấn đề quan trọng  được thảo luận bao gồm:

  • – Việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân) cho RO hoặc quá trình chưng cất, và những tác động của quá trình khử muối khác nhau về môi trường
  • – Việc thực hiện của quá trình lai trong khử mặn nước biển
  • – Tiền xử lý của nhà máy khử muối bằng màng áp điều khiển các quá trình (vi lọc, siêu lọc và lọc nano) so với trước khi điều trị hóa chất
  • – Vật liệu mới ngăn chặn sự ăn mòn trong quá trình chưng cất; và phòng ngừa ô nhiễm trong các đơn vị thẩm thấu ngược
  • – Những cải tiến đóng góp vào sự hiệu quả chi phí của quá trình khử muối
  • – Đảm bảo sản xuất bền vững của việc uống rượu nước về lâu dài trong khu vực có trữ lượng giới hạn của nước ngọt.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook