Use of Microorganisms as Substitute for Inorganic Fertiliser on Serrano Pepper

Microorganisms 

I. GIỚI THIỆU

 

Use of Microorganisms as Substitute for Inorganic Fertiliser on Serrano Pepper ( Sử dụng các phân bón vi sinh như thay thế cho vô cơ phân bón trên ớt vùng Serrano)

Use of Microorganisms as Substitute for Inorganic Fertiliser on Serrano Pepper
Use of Microorganisms as Substitute for Inorganic Fertiliser on Serrano Pepper

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

 

TÓM TẮT

Sử dụng các phân bón vi sinh như thay thế cho vô cơ phân bón trên Serrano Pepper
Serrano sản xuất hồ tiêu ở phía nam Tamaulipas là một tuyệt vời cơ hội để cung cấp cho nhu cầu trong nước và nước ngoài trong mùa thu – mùa đông.
Tuy nhiên, chi phí ngày càng tăng của các loại phân bón hóa học có tăng chi phí sản xuất của cây trồng này, hơn nữa đất từ phía nam của Tamaulipas là đất sét có hàm lượng chất hữu cơ thấp, Phốt pho và kẽm vấn đề sẵn có do pH cao (gần 8), tất cả những yếu tố này làm cho dinh dưỡng cây trồng quản lý khó khăn (Mata et al., 2010).

Việc sử dụng phân bón sinh học trong sản xuất nông nghiệp là một thay thế kinh tế, (Vessey, 2003) định nghĩa phân bón sinh học như chất có chứa vi sinh vật, áp dụng cho hạt giống, cây trồng bề mặt, hoặc trong các mô rễ cây, nhằm thúc đẩy tăng trưởng do tăng lượng dinh dưỡng trong đất.

Ngoài ra, những vi sinh vật giải phóng axit amin, polysaccharides, axit nucleic, hoạt tính sinh học, đường, như promoter tăng trưởng (Higa, 2000). Dobereiner (1997) báo cáo một số vi sinh vật mà sửa chữa nitơ trực tiếp từ môi trường và những người khác giúp đỡ để hòa tan Photpho trong đất cây trồng như ngô, gạo, lúa mì và mía đường. Khả quan ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng đã được tìm thấy trên tiêu (García et al., 2010), ngô (Villalobos et al., 2010) và lúa miến sản xuất (Elizondo et al., 2010).

Các nghiên cứu hiện nay được thành lập năm đặt hàng để đánh giá ảnh hưởng của biofertilisers về sản lượng ớt Serrano.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook