Bài giảng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí – Lê Văn Thiện

I. Giới thiệu Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí

Bài giảng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí – Lê Văn Thiện cung cấp các kiến thức về những vấn đề chính về ô nhiễm không khí, nguồn gây ô nhiễ không khí do thiên nhiên, do nhân tạo, do công nghiệp, do giao thông vận tải, so giao thông sinh hoạt, tác nhân gây ô nhiễm, sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển, chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm, hiện trạng ô nhiễm không khí, hậu quả do ô nhiễm không khí gây ra, biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm.

Bài giảng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí - Lê Văn Thiện
Bài giảng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí – Lê Văn Thiện

II.MỤC LỤC

I.Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

1.Những vấn đề chính về ô nhiễm không khí

1.2 Khái niệm

1.2 Nguồn gây ô nhiễm

1.2.1 Nguồn gốc ô nhiễm không khí do thiên nhiên

1.2.2 Nguồn gây ô nhiễm không khí do nhân tạo

1.2.3 Nguồn gây ô nhiễm do công nghiệp

1.2.4 Nguồn gây ô nhiễm do giao thông vận tải

12.5 Nguồn gây ô nhiễm do giao thông sinh hoạt

1.3 Tác nhân gây ô nhiễm

1.4 Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển

1.5 Chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm

1.6 Hiện trạng ô nhiễm không khí

1.6.1 Hiện trạng ô nhiễm không khí trên thế giới

1.6.2 Hiện trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam

1.7 Hậu quả do ô nhiễm không khí gây ra

1.8 Biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm

1.8.1 Dùng năng lượng hạt nhân làm giảm ô nhiễm không khí

1.8.2 Sử dụng năng lượng sạch

1.8.3 Biện pháp giáo dục cộng đồng

Download

2.5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook