Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Giáo trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường

Giáo trình Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả cung cấp các kiến thức về thành phần tính chất hóa học của nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải độc hại, đặc điểm di chuyển của các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên cũng như các biện pháp xử lý nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học.

Hóa Kỹ Thuật Môi Trường - Nhiều Tác Giả
Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI
1 Tổng quan về tính chất hóa học của nước thải
2 Tổng quan về tính chất hóa học của khí thải
CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM DI CHUYỂN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển các nguyên tố trong môi trường tự nhiên
2 Dạng di chuyển các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên
3 Đặc điểm tập trung, phân tán các nguyên tố hóa học
4 Phân loại nguyên tố theo đặc điểm di chuyển
5 Di chuyển các nguyên tố do hoạt động kỹ thuật của con người
CHƯƠNG 3 XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC
1 Trung hòa nước thải
2 Quá trình keo tụ
3 Khử trùng bằng phương pháp hóa học 34
4 Làm mềm nước
5 Khử sắt
6 Khử mangan
7 Sử dụng hóa chất để loại bỏ photpho trong nước thải
8 Kết tủa các kim loại nặng
CHƯƠNG 4 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ
1 Cơ sở lý thuyết của quá trình hấp thụ
2 Hấp thụ SO2
3 Hấp thụ H2S
4 Hấp thụ CS2, COS và mercaptan (RSH)
5 Hấp thụ các oxit nitơ
6 Hấp thụ Halogen và các hợp chất của chúng
7 Hấp thụ COx

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook