Giáo trình Môi Trường Và Con Người – Nguyễn Xuân Cự

I. Giới thiệu Giáo trình Môi Trường Và Con Người _ Nguyễn Xuân Cự

Giáo trình Môi Trường Và Con Người _ Nguyễn Xuân Cự nói về sự bùng nổ dân số và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, môi trường ở một số khu vực và một số yếu tố môi trường toàn cầu đã bị suy thoái nghiêm trọng. Cuộc sống ở nhiều vùng trên thế giới không những không được cải thiện mà thậm chí đang xấu đi. Do sự thiếu hiểu biết về môi trường, con người đẫ có những tác động xấu tới nó và bảo vệ môi trường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại.

Giáo trình Môi Trường Và Con Người _ Nguyễn Xuân Cự
Giáo trình Môi Trường Và Con Người _ Nguyễn Xuân Cự

II. GIỚI THIỆU

Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1.      Môi trường

1.2.      Khái niệm vé tài nguyên thiên nhiên

1.3.      Khoa học môi trường

Chương 2. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI ÁP DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

2.1.      Yếu tô sinh thái và quy luật sinh thái

2.2.      Quần thể

2.3.      Quần xã

2.4.      Hệ sinh thái

Chương 3. DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

3.1.      Dân số học

3.2.      Các thời kỳ dân số học với môi trường

3.3.      Biến trình tăng dàn số thế giới và lý thuyết quá độ dân số

3.4.      Phân bố dân số thế giới

3.5.      Dân số và phân bố dân cư ở Việt Nam

Chương 4. NHU CẦU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI

4.1.      Nhu cầu và hoạt động đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm

4.2.      Các nền nông nghiệp và tác động tới môi trường

4.3.      Nhà ở và môi trường

4.4.      Đô thị hoá, công nghiệp hoá và tác động đến môi trường

4.5.      Nhu cầu văn hoá, thể thao, du lịch và tác động tới môi trường

Chương 5. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

5.1.      Tài nguyên sinh vật

5.2.      Tài nguyên rừng

5.3.      Tài nguyên đất

5.4.      Tài nguyên nước

5.5.      Tài nguyên biển và ven biển

5.6.      Tài nguyên khoáng sản và năng lượng

Chương 6. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

6.1.      Một số vấn đề chung

6.2.      Ô nhiễm không khí

6.3.      Ô nhiễm nước

6.4.      Ô nhiễm đất

Chương 7. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRlỂN BỀN VỮNG

7.1.      Các vấn đề môi trường toàn cầu

7.2.      Quản lý và bảo vệ môi trường

7.3.      Phát triển bền vững

7.4.      Bao vệ môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam

7.5.      Con người và môi trường

Link download

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

2.2/5 - (23 bình chọn)

Bình luận với Facebook