Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường- GS.TS. Phan Văn Hạp

I. Giới thiệu giáo trình Phương Pháp toán Ứng Dụng trong Môi Trường

Giáo trình Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường- GS.TS. Phan Văn Hạp nhằm cung cấp cho ta các kiến thức về lý thuyết trường, khái quát về các phương trình vật lý- toán thường gặp. giải phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp sai phân, phương pháp nội suy, phương pháp đại số tuyến tính, lý thuyết xấp xỉ và ứng dụng, một số bài toán thường gặp.

Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường- GS.TS. Phan Văn Hạp
Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường- GS.TS. Phan Văn Hạp

II.MỤC LỤC

Chương 1: LÝ THUYẾT TRƯỜNG
 1. 1. Trường vô hướng, trường vecto
 2. 2. Các trường đặc biệt
 3. 3. Một vài ứng dụng
 4. Chương 2: KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ – TOÁN THƯỜNG GẶP
 5. 1. Phân loại
 6. 2. Phương trình loại hypecbolic
 7. 3. Phương trình loại parabolic
 8. 4. Phương trình loại elliplic
 9. Chương 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN
 10. 1. Sai phân hóa các bài toán bờ của phương trình eliplic
 11. 2. Phương pháp giải hệ phương trình sai phân của bài toán bờ phương trình eliplic
 12. 3. Sự hội tụ của bài toán bờ sai phân của phương trình eliplic
 13. 4. Sai phân hóa bài toán bờ của phương trình parabolic
 14. 5. Sự hội tụ và sự ổn định của bài toán sai phân của phương trình parabolic
 15. 6. Giải phương trình Hypecbolic bằng phương pháp sai phân
 16. Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY
 17. 1. Bài toán nội suy tổng quát
 18. 2. Công thức nội suy Lagrange
 19. 3 Xây dwungj các công thức nội suy bằng sai phân
 20. 4. Hàm Splaino
 21. Chương  5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
 22. 1. Các khái niệm và ký hiệu cơ bản
 23. 2. Phương pháp Gaoxo
 24. 3. Phương pháp khaletxki
 25. 4. Phương pháp khai căn bậc hai
 26. 5. Phương pháp trục giao
 27. 6. Tính định thức
 28. 7. Tính ma trận nghịch đảo
 29. 8. Phương pháp lặp đơn
 30. 9. Phương pháp Zayden
 31. 10. Một số phương pháp tính giá trị riêng và vecto riêng
 32. Chương 6: LÝ THUYẾT XẤP XỈ VÀ CÁC ỨNG DỤNG
 33. 1. Xấp xỉ tốt nhất trong không gian tuyến tính định chuẩn
 34. 2. Xấp xỉ đều tốt nhất
 35. 3. Đa thức phương sai bé nhất .Xấp xỉ trung bình bình phương
 36. 4. Trường hợp dùng cơ sở đại số
 37. 5. Trường hợp dùng cơ sở lượng giác
 38. 6 Đa thức phương sai bé nhất của hàm hai biến
 39. 7. Một số ứng dụng của phương pháp phương sai bé nhất
 40. Chương 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
 41. 1. Bài toán khuếch tán, bài toán thế
 42. 2. Sự khuếch tán mây
 43. 3. Các phương trình dịch chuyển và khuếch tán

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook