QCVN:01-2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

I. GIỚI THIỆU

QCVN:01-2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An Toàn Lao Động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2008, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN:01-2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
QCVN:01-2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

1. Quy định chung

2. Quy định về thiết kế và chế tạo nồi hơi, bình chịu áp lực

2.1. Những quy định về thiết kế nồi hơi và bình chịu áp lực

2.2. Những quy định về chế tạo nồi hơi và bình chịu áp lực

2.3. Những quy định về kiểm tra trong quá trình chế tạo nồi hơi và bình chịu áp lực

2.4. Xuất xưởng nồi hơi và bình chịu áp lực.

3. Quy định về xuất nhập khẩu, mua bán, chuyển nhượng nồi hơi và bình chịu áp lực.

3.1. Những quy định về xuất nhập khẩu nồi hơi, bình chịu áp lực

3.2. Những quy định về mua bán chuyển nhượng nồi hơi, bình chịu áp lực

4. Quy định về lắp đặt, sửa chữa nồi hơi và bình chịu áp lực

4.1. Những quy định về lắp đặt nồi hơi , bình chịu áp lực

4.2. Những quy định về sửa chữa nồi hơi , bình chịu áp lực

5. Quy định về quản lý, sử dụng nồi hơi và bình chịu áp lực

5.1 Quy định chung

5.2. Đối với nồi hơi

5.3. Đối với bình chịu áp lực

6. Quy định về kiểm định an toàn và đăng ký nồi hơi, bình chịu áp lực

7. Thanh tra, kiểm tra và điều tra sự cố

7.1. Công tác thanh tra nồi hơi, bình chịu áp lực

7.2. Công tác kiểm tra nồi hơi, bình chịu áp lực

7.3. Điều tra sự cố nồi hơi , bình chịu áp lực

8. Quy định về người quản lý, vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực và thợ hàn áp lực

9. Điều khoản thi hành

PHỤ LỤC SỐ 1 : MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỰ CỐ

PHỤ LỤC SỐ 2 : MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

PHỤ LỤC SỐ 3 : MẪU LÝ LỊCH NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook