Dosing of ferric iron for control of odour problems from polluted marine sediment

ferric iron

I. GIỚI THIỆU

Dosing of ferric iron for control of odour problems from polluted marine sediment ( Liều lượng sắt sắt để kiểm soát các vấn đề về mùi từ trầm tích biển bị ô nhiễm)

Dosing of ferric iron for control of odour problems from polluted marine sediment
Dosing of ferric iron for control of odour problems from polluted marine sediment

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Liều lượng sắt sắt để kiểm soát các vấn đề về mùi từ trầm tích biển bị ô nhiễm.

1. mùi hôi dọc bờ biển

(Ví dụ bão nơi trú ẩn, ô nhiễm nullahs và kênh thoát nước mưa cửa hàng) đã thường xuyên báo cáo ở một số khu vực tại Hồng Kông (Hình. 1).
2. Hydrogen sulphide (H2S) là chính nguồn gốc của sự phiền toái mùi.

3. H2S được sản xuất bằng các phản ứng phân huỷ sinh học trong vùng kỵ khí trầm tích (Hình. 2).

Kết luận

1. Cả hai loại kết tủa sắt mới và rỉ sét cũ có hiệu quả trong việc kiểm soát H2S phát sinh từ các trầm tích.

2. Prit Sắt FeS là chủ yếu có khả năng chịu trách nhiệm về sự cố định sunfua bằng kết tủa màu.

3. Bổ sung oxy cần thiết cho một hiệu ứng dài hạn của liều sắt cho kiểm soát mùi.

4. Tuần hoàn nước có ảnh hưởng lớn đến cả khí thải H2S vào khí quyển và bổ sung oxy của nước.

5. Bổ sung oxy cần thiết cho một hiệu ứng dài hạn của liều sắt cho kiểm soát mùi.

6. Tuần hoàn nước có ảnh hưởng lớn đến cả khí thải H2S vào khí quyển và bổ sung oxy của nước.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook