Control of emissions by gaseous additives in methane–air and carbon monoxide–air flames

Control emissions – Control emissions

I. GIỚI THIỆU

 

Control emissions by gaseous additives in methane–air and carbon monoxide–air flames (Kiểm soát phát thải các khí thải phát sinh từ việc đốt hỗn hợp metan – không khí và Carbon monoxide – không khí.)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Control emissions
Control of emissions by gaseous additives in methane–air and carbon monoxide–air flames

TÓM TẮT

Kiểm soát phát thải các khí thải phát sinh từ việc đốt hỗn hợp metan – không khí và Carbon monoxide – không khí.

Kiểm soát khí thải như oxit nitơ và carbon monoxide, đã phân tích điều tra bằng cách sử dụng hydro và carbon monoxide như một chất phụ gia để đốt cháy mêtan không khí và sử dụng khí metan như một chất phụ gia để đốt cháy carbon monoxide không khí. Ảnh hưởng của các chất phụ gia trên vận tốc đốt cũng được khảo nghiệm. Ngọn lửa này được mô phỏng theo một chiều mô hình kết hợp biểu diễn chi tiết của các luồng giao thông và cơ chế động học hóa học trong đó bao gồm hóa CH4-H2-CO-NOx.

Cơ chế bao gồm 59 phản ứng  trong số 25 hợp chất hóa học. Vận tốc đốt dự báo từ mô hình đã được tìm thấy có trong hợp đồng chặt chẽ với tương ứng dữ liệu thực nghiệm và điều này ngày vali mô hình động học. Vận tốc đốt với H2 và CO phụ gia cho ngọn lửa CH4-không được tương quan tuyến tính. Kết quả cho thấy, việc bổ sung một lượng nhỏ H2 để ngọn lửa CH4-khí làm giảm NOx (trong ngọn lửa thiếu và dư) và CO (ở ngọn lửa mãnh liệt ) trong khi tăng đáng kể tốc độ cháy.

Điều này là do sự thay đổi của nồng độ căn bản. Ngoài ra, việc bổ sung CO để ngọn lửa CH4-khí tăng phần mol của NOx, CO và vận tốc cháy ở hầu hết các điều kiện. Việc bổ sung các CH4 CO-không khí ngọn lửa dẫn đến tăng tốc độ đốt cháy, trong khi NOx và CO loài tăng cho đến khi chúng đạt đến đỉnh của họ ở nồng độ nhất định và sau đó giảm trở lại.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook