Catalytic abatement of CO over highly stable Pt supported on Ta2O5 nanotubes

Catalytic abatement

I. GIỚI THIỆU

 

Catalytic abatement of CO over highly stable Pt supported on Ta2O5 nanotubes ( Giảm bớt xúc tác CO trên độ ổn định cao Pt được hỗ trợ trên các ống nano Ta2O5)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Catalytic abatement of CO over highly stable Pt supported on Ta2O5 nanotubes
Catalytic abatement of CO over highly stable Pt supported on Ta2O5 nanotubes

TÓM TẮT

Giảm bớt xúc tác CO trên độ ổn định cao Pt được hỗ trợ trên các ống nano Ta2O5
Sự phát triển của các chất xúc tác tích cực và ổn định đã nổi lên như là một chiến lược quan trọng trong việc xử lý chất thải xúc tác CO. Điều này báo cáo việc sử dụng các cuốn tiểu thuyết Pt dựa trên chất xúc tác hỗ trợ trên tinh thể Ta2O5 ống nano tiền xử lý bằng phương pháp phún xạ và anodization trong phản ứng oxi hóa CO.

Tinh thể và các NT Ta2O5 vô định hình và mẫu Pt sửa đổi đã được tìm thấy trong hoạt động thấp oxy hóa nhiệt độ CO. Kết quả cho thấy rằng hoạt động và cao ly ổn định Pt / Ta2O5 NT chất xúc tác có thể là một hệ thống đầy hứa hẹn cho việc loại bỏ CO từ khí thải.

Tóm lại, NT tinh thể Ta2O5 chuẩn bị bằng cách anodization và cal- cination thể hiện hoạt tính xúc tác cao hơn cho quá trình oxy hóa CO hơn amorphous mẫu Ta2O5 NT. Hơn nữa, sự lắng đọng của Pt siêu nhỏ NP chuẩn bị bằng cách một phương pháp phún xạ cải thiện các tính chất xúc tác và giảm nhiệt độ phản ứng đến dưới 200 ° C. Hơn thế nữa chất xúc tác này cho thấy sự ổn định cao đáng kể so với khác

vật liệu Pt hoạt tính cao [12]. Điều này là rất quan trọng và rất desir-mtài sản có thể từ một quan điểm thực tế.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook