Arsenic removal during conventional aluminium-based drinking-water treatment

Arsenic removal

I. GIỚI THIỆU

 

Arsenic removal during conventional aluminium-based drinking-water treatment ( Loại bỏ asen trong xử lý nước uống bằng phèn nhôm thông thường)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Arsenic removal during conventional aluminium-based drinking-water treatment
Arsenic removal during conventional aluminium-based drinking-water treatment

TÓM TẮT

Loại bỏ asen trong xử lý nước uống bằng phèn nhôm thông thường.
Các hình thức thay đổi và nồng độ asen qua keo tụ nhôm dựa trên quá trình điều trị được theo dõi trong ba nhà máy xử lý nước uống. Điều này đã được cung cấp trực tiếp bằng chứng về nơi và cách thức asen được loại bỏ. Nói chung, hòa tan As (V) được chuyển thành hạt As (V) hấp phụ trong quá trình trộn nhanh chóng, và được loại bỏ cùng với tự nhiên hạt asen chủ yếu là do làm rõ.
Hòa tan As (III) theo dõi thông qua các quá trình điều trị và được chuyển đến Khi hòa tan (V) trong quá trình khử trùng bằng clo thức.Khả năng của một quá trình xử lý nước để đạt được tối đa Nồng độ chấp nhận được đối với asen trong nước uống là phụ thuộc vào nguồn nước.Các hình thức thay đổi và nồng độ asen qua keo tụ nhôm dựa trên quá trình điều trị được theo dõi trong ba nhà máy xử lý nước uống. Điều này đã được cung cấp trực tiếp bằng chứng về nơi và cách thức asen được loại bỏ. Nói chung, hòa tan As (V) được chuyển thành hạt As (V) hấp phụ trong quá trình trộn nhanh chóng, và được loại bỏ cùng với tự nhiên hạt asen chủ yếu là do làm rõ.
Hòa tan As (III) theo dõi thông qua các quá trình điều trị và được chuyển đến Khi hòa tan (V) trong quá trình khử trùng bằng clo thức. Khả năng của một quá trình xử lý nước để đạt được tối đa Nồng độ chấp nhận được đối với asen trong nước uống là phụ thuộc vào nguồn nước.

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook