Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim

I. Giới thiệu Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim

Giáo trình Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim sẽ có ích trong việc tìm nguyên nhân gây ô nhiễm, từ đó , có các giải pháp phòng ngừa, hạn chế và hướng tới sản xuất an toàn. Sách giúp ích cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên các ngành Mỏ, luyện kim, hóa học , môi trường.

Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim
Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim

II.MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.Các khía cạnh lịch sử và xã hội

2. Các nguồn ô nhiễm

2.1 Khai thác mỏ

2.2. Tuyển khoáng

2.3 Luyện kim

3. Nguy cơ ngộ độc từ môi trường

4. Nổ và hỏa hoạn

5. Tái sinh và bảo toàn

Chương 2: THU BỤI

2.1 Mở đầu

2.2 Các phương pháp khô

2.3 Các phương pháp ướt

2.3.1 Tháp rửa bụi nước

2.3.2 Tháp rửa khí venturi

Chương 3: CÔNG NGHIỆP GANG THÉP

3.1 Mở đầu

3.2 Sản xuất than cốc

3.3 Sản xuất gang

3.4 Luyện thép

3.4.1 Phương pháp lò bằng

3.4.2 Phương pháp lò thổi oxi

3.4.3 Phương pháp lò điện

3.4.4 Tẩy rửa

3.5 Hợp kim fero

3.5.1 Bụi silicat

3.5.2 Asin và fotfin

3.6 Tóm tắt

Chương 4: CÔNG NGHIỆP NHÔM

4.1 Mở đầu

4.2 Sản xuất alumin

4.2.1 Chuẩn bị dung môi hòa tách

4.2.2 Hòa tách bauxit

4.3 Sản xuất hợp chất fluorua

4.4 Sản xuất nhôm

Chương 5: XỬ LÝ QUẶNG SUNFUA

5.1 Mở đầu

5.2 Thu hồi hoặc loại bỏ SO2

5.3 Thủy ngân trong khí lò

5.4 Các vấn đề khác

5.5. Tóm tắt

Chương 6: CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LUYỆN: VÀNG , ĐỒNG, VÀ KẼM

6.1 Mở đầu

6.2 Vàng

6.3 Đồng và kẽm

6.4 Tóm tắt

Chương 7: QUẶNG PHÓNG XẠ

7.1 Mở đầu

7.2 Phóng xạ tự nhiên

7.3 Luật phân hủy

7.4 Cân bằng phóng xạ

7.5 Bãi thải

7.6 Tóm tắt

Chương 8: KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP

8.1 Than

8.2 Quặng photphat

8.3 Inmenit

8.4 Amiang

Chương 9: CÔNG NGHIỆP MẠ ĐIỆN

9.1 Mở đầu

9.2 Giảm bớt ô nhiễm

9.2.1 Phương pháp thủy luyện

9.2.2 Phương pháp hỏa luyện

Download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook