Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định công việc nặng nhọc, độc hại (english)

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định công việc nặng nhọc, độc hại

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi Bộ luật Lao động ngày 02 Tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi Bộ luật Lao động ngày 29 Tháng Sáu năm 2006; Luật sửa đổi Bộ luật Lao động ngày 02 Tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 Tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 186/2007 / NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục an toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung danh sách, công trình độc hại, nguy hiểm gian khổ, và vô cùng gian khổ, độc hại, nguy hiểm và các công trình.

Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định công việc nặng nhọc, độc hại
Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định công việc nặng nhọc, độc hại

II. MỤC LỤC

LIST ARDUOUS, HARMFUL, DANGEROUS WORKS (CLASS IV AND CLASS V), AND EXTREMELY ARDUOUS, HARMFUL, AND DANGEROUS WORKS (CLASS IV)
(promulgated together with the Circular No. 36/2012/TT-BLĐTBXH dated December 28, 2012 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

A. Mining

B. Chemical industry

C. Customs

D. Transportation

E. Tobacco production

G. Science and technology

H. Cipher

I. FISHERY

K. Car and motorcycle manufacture

L. URBAN ENVIRONMENT

M. Electricity

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook