ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ KĨ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY HẢI SẢN 404

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ KĨ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY HẢI

SẢN 404

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ KĨ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY HẢI SẢN 404

 

 Sản xuất công nghiệp bên cạnh việc tạo ra nhiều của cải vật chất đồng thời cũng tạo ra nhiều phác thải .Nếu không có biện pháp quản lí và xử lí tốt thì xem như sản xuất không hiệu quả. Là sinh viên ngành Kỹ Thuật Môi Trường việc thiết kế một hệ thống xử lý nước thải là điều tất yếu phải có. Tôi xin đưa ra một hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải sản 404. Tuy nhiên do kiến thức và thời gian rất hạn chế nên đồ án không tránh khỏi sai sót. Rất mong thầy cô và các bạn góp ý để đồ án hoàn thiện hơn.

 

 

HẢI SẢN 404 

 

II. MỤC LỤC

 

 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC……………………………….1
XỬ LÝ NƯỚC THẢI …………………………….1
MỤC LỤC……………………………………………3
Chương 1……………………………………………4
GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CÔNG TY………4

1.2. Điều kiện tự nhiên……………………………………..4

1.2.1. Vị trí…………………………………………………….4

1.2.2. Đặc điểm địa hình ………………………………..4

1.2.3. Đặc điểm khí hậu………………………………….4

1.3. Chế độ thủy văn…………………………………………4

1.4. Chất lượng nước sông Hậu………………………..4

1.5. Nhu cầu về nguyên liệu, nước…………………….6

Nhu cầu về nguyên liệu trong năm ………………….6

Nhu cầu về nước ……………………………………………6

1.6 Quy trình sản xuất và nguồn gốc sinh ra nước thải……..6

1.6.1 Quy trình sản xuất……………………………………6

1.6.2. Nguồn gốc sinh ra nước thải:………………….7

Chương 2……………………………………………..9
ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÍ……..9

2.1.Đề xuất phương án ……………………………………..9

2.1.1.Phương án 1:………………………………………….9

2.1.2. Phương án 2…………………………………………10

2.1.3.Phương án 3………………………………………….11

2.2.Phân tích phương án…………………………………..13

2.2.1. Phương án 1:………………………………………….13

2.2.2. Phương án 2:…………………………………………13

2.2.3. Phương án 3…………………………………………14

Chương 3…………………………………………….16
THIẾT KẾ KỸ THUẬT, TÍNH TOÁN HỆ THỐNG…….16
XỬ LÝ NƯỚC THẢI……………………………….16

3.1.Quy trình công nghệ xử lý…………………………….16

3.2 Tính toán thiết kế công trình…………………………18

3.2.1. Thiết kế kênh dẫn nước thải……………………18

3.2.2 Hố thu cát………………………………………………19

3.2.4. Thiết Kế Bể Điều Lưu………………………………20

3.2.5. Thiết kế bể lắng sơ cấp ………………………….22

3.2.6 Thiết kế bể UASB ……………………………………25

3.2.7 Thiết kế bể bùn hoạt tính ………………………..26

3.2.8 Thiết kế bể lắng thứ cấp ………………………….30

3.2.11. Tính toán cao trình ……………………………….37

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ…………………………45
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………47 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook