An toàn lao động

An  toàn lao động

an toàn lao động

I. Giới thiệu giáo trình an toàn lao động

Hiện nay vấn đề an toàn lao động khi thi công công trình luôn là vấn đề nóng bỏng được quan tâm. Giáo trình này được viết để cung cấp kiến thức về an toàn và vấn đề vệ sinh khi thi công

II. Mục lục

Chương 1. Những vấn đề chung về an toàn lao động

1. Khái niệm chung

2. Nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm trong công tác bảo hộ lao động

3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động

4.Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động

5. Khai báo, kiểm tra, đánh giá tình hình tai nạn lao động

Chương 2. Vệ sinh lao động trong sản xuất

1. Mở đầu

2. Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động

3.Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể

4. Bụi trong sản xuất

5. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

6. Chiếu sáng trong sản xuất

Chương 3. Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng

1. Mở đầu

2. Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn

3. An toàn lao động khi lập tiến độ thi công

4. An toàn lao động khi lập mặt bằng thi công

Chương 4. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng

1. Mở đầu

2. Các nguyên nhân chính gây ra sự cố, tai nạn lao động

3. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy thi công

4. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng hạ

Chương 5. Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo

1. Phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá và hố sâu

2. Các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào hố, hào sâu

3. Giàn giáo và nguyên nhân chấn thương khi làm việc trên cao

Chương 6. Kỹ thuật an toàn về điện

1. Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện

2. Các biện pháp chung an toàn về điện

3. Cấp cứu người bị nạn

Chương 7. Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy

1. Khái niệm về cháy nổ

2. Nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa

3. Nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa

DOWNLOAD

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook