Quyết định số 439/QD-BYT hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút zika

I. GIỚI THIỆU

Quyết định số 439/QD-BYT hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút zika Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Xét biên bản họp ngày 04/02/2016 của Hội đồng chuyên môn xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Zika; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế.

Quyết định số 439/QD-BYT hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút zika
Quyết định số 439/QD-BYT hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút zika

II. MỤC LỤC

 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DO VI RÚT ZIKA (điều trị bệnh do vi rút zika)
(Ban hành kèm Quyết định số 439/QĐ-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Đại cương

II. Chẩn đoán:

1. Triệu chứng lâm sàng:

2. Cận lâm sàng:

3. Chẩn đoán:

3.1. Chẩn đoán ca bệnh nghi ngờ:

3.2. Chẩn đoán ca bệnh xác định:

4. Chẩn đoán phân biệt:

4.1. Các căn nguyên vi rút:

4.2. Nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng

III. Điều trị

IV. Phòng bệnh:

5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook