GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM- ĐH ĐÀ NẴNG

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM- ĐH ĐÀ NẴNG

 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM- ĐH ĐÀ NẴNG

 Giáo trình môn học” Máy bơm và trạm bơm” được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên ngành Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện của trường Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng. Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở ” Đề cương môn học Máy bơm và trạm bơm” đã được nhà trường phê duyệt, nội dung 75 tiết bài giảng lý thuyết, bao gồm 13 chương trong hai phần: máy bơm và trạm bơm. Khi biên soạn giáo trình này, trước tiên chúng tôi cố gắn theo sát nội dung của đề cương đã được duyệt để sinh viên dễ đối chiếu giữa bài giảng và giáo trình khi học và có đưa thêm một số vấn đề máy bơm và trạm bơm có liên quan, bổ sung nhiều hình vẽ với mong muốn làm cho sinh viên dễ hình dung hơn về máy bơm và trạm bơm.

 

 

ĐẦ NẴNG

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: Khái niệm chung về máy bơm và trạm bơm

A. Khái niệm về máy bơm, phân loại máy bơm

B. Các thông số năng lượng, chính và vùng sử dụng bơm

I. Lưu lượng Q

II. Cột nước H

III. Công suất N

IV. Hiệu suất

V. Vòng xoay n

VI. Độ cao chân không và độ dự trữ khí thực

C. Tổ máy bơm và trạm bơm

Chương 2: Cấu tạo bơm cánh quạt

A. Phân loại bơm cánh cụt

B. Máy bơm li tâm

I. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của bơm li tâm

II. Các loại máy bơm li tâm

1. Bơm công xôn

2. Bơm li tâm hai cửa vào

3. Bơm li tâm đa cấp

4. Bơm li tâm loại lớn, trục đứng

C. Máy bơm hướng trục

1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của bơm hướng trục

2. Các bộ phận của bơm hướng trục

D. Máy bơm hướng chéo

Chương 3: Đặc tính của bơm cánh quạt

A. Nguyên lý làm việc của máy bơm li tâm

I. Nguyên lý làm việc của bơm li tâm

II. Thành lập phương trình cơ bản của máy bơm li tâm

III. Phương trình áp dụng cho bơm thực tế

IV. Ảnh hưởng của góc β2 đối với việc lựa chọn hình dạng cánh quạt

1. Ý nghĩa vật lý của phương trình cơ bản

2. Chọn hình dạng cánh quạt

V. Qúa trình làm việc trong phần tĩnh của bơm li tâm

B. Nguyên lý làm việc của bơm hướng trục

C. Đặc tính của bơm cánh quạt

I. Tổn thất trong máy bơm và hiệu suất máy bơm

1. Tổn thủy lực

2. Tổn thất dung tích ΔQ

3. Tổn thất cơ khí ΔN

II. Đường đặc tính của máy bơm cánh quạt

1. Đường đặc tính của bơm li tâm vẽ theo lý thuyết

2. Đường đặc tính của bơm hướng trục và hướng chéo

3. Vẽ đường đặc tính máy bơm bằng thực nghiệm

Chương IV. Định luật đồng dạng của máy bơm và ứng dụng

A. Luật đồng dạng và các công thức đồng dạng, tỷ tốc

I. Các tiêu chuẩn đồng dạng

II. Thành lập các công thức đồng dạng

1. Công thức đồng dạng về vận tốc

2. Công thức đồng dạng về lưu lượng

3. Công thức đồng dạng về cột nước

4. Công thức đồng dạng về công suất

III. Công thức đồng dạng trong những trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp giữ vòng quay không đổi, chỉ thay đổi kích thước máy bơm

2. Trường hợp giữ nguyên kích thước máy bơm, chỉ vòng quay thay đổi

3. Xác lập quan hệ giữa in và cả id khi cả n và D đều thay đổi

4. Hiệu chỉnh hiệu suất máy bơm thật theo máy bơm mẫu

5. Hiệu chỉnh độ dự trữ khí thực và độ chân không khi D và n thay đổi

IV. Tỷ tốc của máy bơm

1. Định nghĩa tỷ tốc

2. Thành lập công thức

3. Ý nghĩa của tỷ tốc

B. Ứng dụng của luật đồng dạng

I. Vẽ lại các đường đặc tính của máy bơm khi vòng quay thay đổi

1. Vẽ lại đường đặc tính cột nước H- Q ứng với

2. Vẽ lại đường đặc tính công suất N- Q với vòng quay mới

3. Vẽ lại đường hiệu suất ứng với vòng quay mới

II. Gọt bánh xe công tác để mở rộng phạm vi làm việc của bơm li tâm

1. Các công thức đồng dạng khi gọt BXCT

2. Xác định và vẽ lại các đường đặc tính của máy bơm khi gọt

Chương 5: Khí thực trong máy bơm cánh quạt

A. Hiện tượng khí thực và nguyên nhân phát sinh

I. Hiện tượng khí thực, quá trình và nguyên nhân phát sinh khí thực

II. Những yếu tố có liên quan đến hiện tượng khí thực

III. Những dấu hiện của hiện tượng khí thực và biện pháp ngăn ngừa

1. Những dấu hiệu và tác hại của hiện tượng khí thực

2. Các biện pháp phòng ngừa hiện tượng khí thực học

B. Độ cao đặt máy bơm

I. Tính độ cao hút theo độ chân không cho phép

II. Tính độ cao hút theo độ dự trữ khí thực

III. Xác định cao trình đặt máy bơm

1. Xác định cao trình đặt máy theo trạng thái thiết kế

2. Kiểm tra cao trình đặt máy ở các chế độ làm việc khác

C. Thí nghiệm khí thực

Chương 6: Các trường hợp làm việc của máy bơm

A. Máy bơm làm việc chung với đường ống, điểm công tác

B. Điều chỉnh điểm công tác của máy bơm

C. Vùng làm việc không ổn định của máy bơm

D. Các máy bơm làm việc ghép song song

I. Ghép song song các máy bơm làm việc chung một đường ống

II. Ghép song song các máy bơm khi làm việc chung nhiều ống đẩy

E. Các máy bơm làm việc ghép nối tiếp

G. Các máy bơm làm việc trong mạng đường ống

Chương 7: Các loại máy bơm khác

A. Bơm pittong và pittong trụ

I. Bơm pittong tác dụng đơn

II. Bơm pittong tác dụng kép

III. Bơm pittong trụ sai động

IV. Bơm pittong cần

V. Bơm pittong quay

B. Máy bơm ro to và bơm xoáy

I. Bơm roto

1. Bơm bánh răng

2. Bơm trục vít

3. Bơm vòng nước

4. Bơm cánh trượt

II. Máy bơm xoáy

C. Máy bơm tia

D. Máy bơm dâng bằng khí nén

E. Bơm nước va

Chương 8: Hệ thống công trình trạm bơm

A. Khái niệm chung về hệ thống công trình trạm bơm

I. Các thành phần công trình của hệ thống trạm bơm

II. Phân loại trạm bơm

III. Một số lời khuyên về việc bố trí công trình trạm bơm

B. Trạm bơm tưới

C. Trạm bơm tiêu và trạm bơm tưới tiêu kết hợp

D. Trạm bơm cấp nước nông thôn

I. Lấy nước từ nguồn nước mặt

II. Lấy nước từ nguồn nước ngầm

Chương 9: Các thiết bị cơ điện chính của trạm bơm

A. Thành phần thiết bị chính và yêu cầu đối với máy bơm

B. Tính toán các thông số và chọn máy bơm chính

I. Tính toán các cột nước

1. Cột nước thiết kế

2. Cột nước lớn nhất và nhỏ nhất

II. Tính toán chọn số máy bơm và lưu lượng thiết kế của máy bơm

III. Chọn máy bơm chính

1. Máy bơm do Việt Nam chế tạo

2. Máy bơm chế tạo tại Liên Xô cũ

3. Tài liệu tra cứu máy bơm và cách chọn máy bơm

C. Động cơ điện kéo máy bơm và chọn động cơ điện

I. Động cơ điện dị bộ

II. Động cơ điện đồng bộ

III. Các loại cơ cấu truyền động từ động cơ cho máy bơm

1. Khớp nối đĩa

2. Khớp nối thủy lực

3. Khớp nối điện tử

4. Truyền động bằng đai truyền

5. Truyền động bánh răng

IV. Chọn động cơ điện cho máy bơm

D. Máy biến áp và chọn máy biến áp cho trạm bơm

Chương 10: Các thiết bị phụ trong trạm bơm

A. Trang thiết bị cơ khí

I. Các loại cửa van phẳng

II. Lưới chắn rác và máy dọn rác

III. Thiết bị nâng- vạn chuyển

1. Pa lăng và cần trục dầm treo

2. Cầu trục trong gian máy

3. Cầu trục chữ môn và máy nâng trục vít

4. Máy nâng thủy lựa và máy tời

IV. Các loại van trên đường ống

1. Van đáy và van một chiều

2. Van điều tiết

3. Van thoát không khí

B. Hệ thống cấp nước kỹ thuật 

C. Hệ thống tiêu nước thấm và tháo nước trong nhà máy

D. Hệ thống cung cấp dầu

E. Hệ thống khí nén

F. Hệ thống chân không

G. Hệ thống cứu hỏa

H. Hệ thống thông gió

I. Các thiết bị đo lường- kiểm tra

1. Thiết bị đo mực nước

2. Tín hiệu dòng

3. Máy đo lưu lượng

3.1. Đồng hồ đo nước kiểu turbin

3.2. Ống Ven tu ri

3.3. Vòi Ven tu ri

3.4. Khuỷu cong đo nước

Chương 11: Nhà máy của trạm bơm

A. Các loại nhà máy bơm

B. Nhà máy bơm khối tảng

I. Phần dưới nước của nhà máy bơm khối tảng

1. Ống hút của nhà máy bơm khối tảng

2. Phần cửa lấy nước của nhà máy bơm khối tảng

3. Tầng dưới của nhà máy bơm khối tảng

II. Phần trên của nhà máy bơm khối tảng và loại buồng

1. Bố trí tổng thể phần trên của đầu mối nhà máy bơm

2. Kích thước phần trên nhà máy bơm

C. Nhà máy bơm kiểu buồng

I. Đặc điểm và cấu tạo nhà máy bơm loại buồng ướt

II. Nhà máy bơm loại buồng khô

III. Hình dạng và kích thước phần buồng hút của nhà máy kiểu buồng

1. Cách bố trí mặt bằng buồng hút

2. Độ ngập nước trong buồng hút

3. Xác định chiều rộng buồng hút

4. Xác định chiều dài buồng hút

5. Xác định chiều cao buồng ướt máy bơm đặt ở tầng khô

D. Nhà máy bơm kiểu móng tách đặt lộ thiên

I. Đặc điểm và kết cấu nhà máy bơm kiểu móng tách đặt lộ thiên

II. Cấu tạo móng tổ máy bơm trục ngang

III. Bố trí và ghép nối đường ống trong trạm bơm

1. Bố trí và ghép nối ống hút

2. Ghép nối ống đẩy trong nhà máy bơm

3. Bố trí ống áp lực trong nhà máy bơm

E. Các loại nhà máy bơm di động

I. Trạm bơm thuyền

II. Trạm bơm di động trên bộ

 

[sociallocker id=8088]

Link Tham Khảo

 

[/sociallocker]

 

 

4.6/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook