Thông tư 46/2015/TT-BLDTBXH qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 46/2015/TT-BLDTBXH qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.

Thông tư 46/2015/TT-BLDTBXH qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn
Thông tư 46/2015/TT-BLDTBXH qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn

II. MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Tên và ký hiệu các quy trình kiểm định

Điều 3. Tổ chức thực hiện

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook