Thông Tin Biến Đổi Khí Hậu

I. Giới thiệu về Thông tin Biến Đổi Khí Hậu

Thông Tin Biến Đổi Khí Hậu nhằm cung cấp các thông tin về biến đổi khí hậu ở Việt Nam, các khí gây nên hiệu ứng nhà kính, Việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào, tác động và các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, câu hỏi và giải đáp.

Thông Tin Biến Đổi Khí Hậu
Thông Tin Biến Đổi Khí Hậu

II.MỤC LỤC

1. THÔNG TIN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu được thể hiện ở 3 đặc trưng chủ yếu:

Kịch bản về biến đổi khí hậu gần đây nhất được xây dựng cho Việt Nam

2. KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Hơi nước

Carbon dioxide

Methane

Oxit Nito Cloruafloruacarbons

3. VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

4. TÁC ĐỘNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

4.1 Nguồn nước

Biện pháp ứng phó

4.2 Nông nghiệp

Biện pháp ứng phó

4.3 Vùng ven biển

Biện pháp ứng phó

4.4 Lâm Nghiệp

4.5 Thủy sản

4.6 Sức khỏe con người

4.7 Năng lượng và giao thông

5. CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP

Khí hậu biến đổi trong thế kỷ 20 không

Điều gì gây ra biến đổi khí hậu ày

Biến đổi khí hậu sẽ ra sao trong tương lai

Những hậu quả có thể diễn ra của biến đổi khí hậu là gì

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào trong tương lai

Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây có phải do sự ấm lên toàn cầu không

Hệ sinh thái có thể thích nghi với biến đổi khí hậu không

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook