Sổ Tay Phổ Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Sổ Tay Phố Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam

Sổ Tay Phố Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền cho cộng đồng, nâng cao nhận thức trong việc sử dụng, khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước. Với đối tượng là những người dân, do đó nội dung chỉ dừng ở mức độ phổ biến kiến thức phổ thông cho đại chúng dễ hiểu, dễ nhớ.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của sự sống trên trái đất. Đặc điểm của tài nguyên nước là được tái tạo theo quy luật thời gian và không gian. Nhưng ngoài quy luật tự nhiên, hoạt động của con người đã tác động không nhỏ đến vòng tuần hoàn của nước.

Do đó, giữ gìn, bảo vệ tài nguyên nước là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần được tuyên truyền sâu rộng về tài nguyên nước. Từ đó thấy được nghĩa vụ của mình trong việc giữ gìn bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này.

Sổ Tay Phố Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam - Nhiều Tác Giả
Sổ Tay Phổ Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam – Nhiều Tác Giả

II.MỤC LỤC

  1. Một số kiến thức liên quan đến Thuỷ văn và Tài nguyên nước

  2. Tài nguyên nước Việt Nam

  3. Thiên tai liên quan đến nước và một số biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ

  4. Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước

  5. Quản lý tài nguyên nước

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook