Bài giảng Xử Lý Nước Cấp – Đặng Viết Hùng

I. Giới thiệu Bài giảng Xử Lý Nước Cấp _ Đặng Viết Hùng

Bài giảng Xử Lý Nước Cấp _ Đặng Viết Hùng được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản tính chất của các nguồn nước cấp, về các phương pháp xử lý nước cấp và mạng lưới cấp nước.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.

Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp _ Đặng Viết Hùng
Bài giảng Xử Lý Nước Cấp _ Đặng Viết Hùng

II.MỤC LỤC

Chương 1 Giới thiệu tổng quan

1.1. Nguồn nước thiên nhiên

1.2. Hệ thống cấp nước

1.3. chất lược nước cấp

1.4. Tiêu chuẩn nước cấp

1.5. Công nghệ xử lý

Chương 2 Công trình thu nước

2.1. Định nghĩa và phân loại

2.2. Công trình thu nước mặt

2.3. Công trình thu nước ngầm

Chương 3 Quá trình keo tụ

3.1. Định nghĩa và nguyên tắc

3.2. Đặc điểm hoá học

3.3. Cơ chế hoạt động

3.4. Phân loại

3.5. Các yếu tố ảnh hưởng

3.6. Động học của quá trình

3.7. Các cách tính toán

Chương 4 Quá trình khử sắt

4.1. Định nghĩa và nguyên tắc

4.2. Đặc điểm hoá học

4.3. Cơ chế hoạt động

4.4. Phân loại

4.5. Các yếu tố ảnh hưởng

4.6. Động học của quá trình

4.7. Các cách tính toán

Chương 5 Quá trình lắng nước

5.1. Định nghĩa và nguyên tắc

5.2. Cơ chế hoạt động

5.3. Phân loại

5.4. Các yếu tố ảnh hưởng

5.5. Động học của quá trình

5.6. Các cách tính toán

Chương 6 Quá trình lọc nước

6.1. Định nghĩa và nguyên tắc

6.2. Các cách tính toán

Chương 7 Quá trình khử trùng

7.1. Định nghĩa và nguyên tắc

7.2. Các thiết bị

Chương 8 Xử lý nước bậc cao

8.1. Khái niệm chung

8.2. Hấp phụ bằng than hoạt tính

8.3. Thiết bị trao đổi ion

8.4. Lọc màng RO

Chương 9 Ổn định hóa nước

9.1. Nhiệm vụ – Nguyên tắc

9.2. Phương pháp đánh giá

9.3. Xử lý ổn định nước bằng acid để ngăn ngừa sự lắng đọng

9.4. Xử lý ổn định nước bằng kiềm để ngăn ngừa sự xâm thực

9.5. Caldwell – Lawrence Water Conditioning Diagram

9.6. Các phương pháp khác

Chương 10 Mạng lưới cấp nước

10.1. Định nghĩa

10.2. Yêu cầu và phân loại

10.3. Tiêu chuẩn dùng nước

10.4. Yêu cầu dùng nước

10.5. Trình tự tính toán

10.6. Lưu lượng tính toán

10.7. Đường kính ống dẫn

10.8. Tổn thất áp lực

10.9. Các loại ống nước

10.10. Bể chứa, đài nước

Download

>>>>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook