Tạp Chí Môi Trường tháng 9 năm 2010

I. Giới thiệu về Tạp chí môi trường tháng 9 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 9 năm 2010 trình bày về các vấn đề Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 : Mỗi cá nhân hãy hành động làm cho thế giới sạch hơn, Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, Phát động liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 4 năm 2010, Đánh giá hiệu quả áp dụng của luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Công ty Păng Rim Neotex Phú thọ: Cần khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tạp Chí Môi Trường tháng 9 năm 2010
Tạp Chí Môi Trường tháng 9 năm 2010

II.MỤC LỤC

1. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 : Mỗi cá nhân hãy hành động làm cho thế giới sạch hơn.
2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường.
3. Ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và khởi động dự án kê khai điện tử quản lý tổng hợp chất thải nguy hại tại Việt Nam.
4. Phát động liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 4 năm 2010
5. Sơ kết tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg khu vực phía nam
6. Đánh giá hiệu quả áp dụng của luật Bảo vệ môi trường năm 2005
7. Hướng tới hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ ba
8. Dự thảo chương trình” Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.
9. Trường đại học TN & MT : Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành TN & MT
10. Công ty Păng Rim Neotex Phú thọ: Cần khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường.
11. Báo cáo hiện trạng môi trường, 5 năm một chặng đường.
12. Yên Bái với vấn đề đa dạng sinh học
13. Kết quả 5 năm thực hiện nghị định số 67/2003/NĐ-CP về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại TP.HCM
14. ASEAN chung sức vì một vùng biển xanh, sạch
15. Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm ” Nhãn xanh Việt Nam”.
16. Hướng tới  đại lễ 1000 năm Thăng Long hành động thiết thực bảo tồn đa dạng sinh học ở Hà Nội
17. Vai trò của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ môi trường thủ đô Hà Nội
18. Doanh nghiệp – Doanh nhân cùng chung sức bảo vệ moi trường sông cầu.
19. Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại Yên Bái.
20. Bảo tồn loài chim quý gắn liền với du lịch mũi cà mau
21. Các tác động của ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe con người.
22 Khả năng xử lý ô nhiễm Asen trong đất của cây Dương xỉ mọc tại Thái Nguyên
23 Về mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đất ngập nước ven biển phía nam
24. Kinh nghiệm của Singapo và Philipin công tác bảo tồn đa dạng sinh học
25. Giải thưởng đa dạng sinh học ASEAN 2010.
26. Một số chính sách bảo vệ môi trường tại Berlin

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook