Công Nghệ Chống Xói Lở – Bảo Vệ Môi Trường – Phan Đức Tác

I. Giới thiệu Sách Công Nghệ Chống Xói Lở _ Bảo Vệ Môi Trường

Sách Công Nghệ Chống Xói Lở _ Bảo Vệ Môi Trường – Phan Đức Tác trình bày những công trình làm đẹp đất nước : Kè chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển, hải đảoKè chống xói bảo vệ đê sông, bờ sông, hồ, đập tiêu năng và các công trình thủy lợi khác dưới tác động của dòng chảy, sóng thuyền.Kè bảo vệ bờ ngập nước: thảm P.Đ.TAC M4414…

Công Nghệ Chống Xói Lở _ Bảo Vệ Môi Trường - Phan Đức Tác
Công Nghệ Chống Xói Lở _ Bảo Vệ Môi Trường – Phan Đức Tác

II.MỤC LỤC

NHỮNG CÔNG TRÌNH LÀM ĐẸP ĐẤT NƯỚC

1. Kè chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển, hải đảo…( Sáng chế số 178 và giải pháp hữu ích HI-0099)

2. Kè chống xói bảo vệ đê sông, bờ sông, hồ, đập tiêu năng và các công trình thủy lợi khác dưới tác động của dòng chảy, sóng thuyền.

3. Kè bảo vệ bờ ngập nước: thảm P.Đ.TAC M4414 ( Sáng chế số 4414)

4. Mái bê tông lắp ghép tự chèn có cốt dẫn hướng dùng cho các công trình bảo vệ bờ ( gọi tắt là cấu kiện sáng chế P.Đ.TAC -CM)

4.1 Kết cấu mái bê tông

4.2 Ứng dụng

4.3 Các dạng công trình ứng dụng cấu kiện P.Đ.TAC -CM

CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG NGHỆ KÈ BỜ MINH TÁC

1.Qúa trình và sự ra đời công ty tư vấn công nghệ kè bờ

1.1 Mục tiêu của công ty tư vấn công nghệ kè bờ

Văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook