Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 017

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 017

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 017 viết về các vấn đề  Ứng xử với môi trường : Những vận động mới cho công lý và môi trường, Quyền môi trường và sự tham gia của người dân trong thực hiện quyền môi trường, Nâng cao hiệu lực thực thi tiếp cận thông tin môi trường, Tham vấn trong đánh giá môi trường còn thiếu thực chất, Phản biện xã hội về môi trường – xu thế và đòi hỏi tất yếu, Cải cách tư pháp để đảm bảo quyền môi trường cho người dân, Mô hình tòa môi trường nhằm xử lý khiếu kiện môi trường, Xây dựng cơ chế dân sự đặc biệt để giải quyết tranh chấp môi trường,  Giám sát môi trường của các cơ quan dân cử: Có giám mà không sát, Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong giám sát bảo vệ môi trường,  Một số chính sách mới ban hành trong quý I năm 2015 .

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 017
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 017

II,MỤC LỤC

1. Ứng xử với môi trường : Những vận động mới cho công lý và môi trường
2. Quyền môi trường và sự tham gia của người dân trong thực hiện quyền môi trường

2.1 Quyền môi trường và quy định của pháp luật Việt Nam

2.2 Sự tham gai của người dân vào quá trình thực hiện QMT

2.3 Nâng cao hiệu quả thực hiện quyền môi trường

3. Nâng cao hiệu lực thực thi tiếp cận thông tin môi trường

3.1 Cơ sở pháp lý về quyền tiếp cận thông tin môi trường

3.2 Nâng cao hiệu lực thực thi các quy đinh về quyền tiếp cận thông tin môi trường

4. Tham vấn trong đánh giá môi trường còn thiếu thực chất

4.1 Tham vấn cộng đồng – làm cho có

4.2 Bất cập vì thiếu cụ thể

5. Phản biện xã hội về môi trường – xu thế và đòi hỏi tất yếu

5.1 Phản biện không chỉ là hoạt động khoa học

5.2 Tăng cường phản biện giúp gia tăng đồng thuận xã hội

6. Cải cách tư pháp để đảm bảo quyền môi trường cho người dân

6.1 Ô nhiễm môi trường và tác động đến cộng đồng

6.2 Quyền tiếp cận công lý chưa được đảm bảo bởi các cơ chế pháp lý hiện hành

6.3 Đề xuất cho cải cách tư pháp

7. Mô hình tòa môi trường nhằm xử lý khiếu kiện môi trường

7.1 Thực trạng khiếu kiện môi trường

7.2 Thành lập tòa môi trường là hướng đi hợp lý

7.3 Lựa chọn mô hình tòa môi trường

8. Xây dựng cơ chế dân sự đặc biệt để giải quyết tranh chấp môi trường

8.1 Tranh chấp môi trường chưa được giải quyết thỏa đáng

8.2 Cơ chế tố tụng dân sự đặc biệt giải quyết các tranh chấp về môi trường

9. Giám sát môi trường của các cơ quan dân cử: Có giám mà không sát

9.1 Giám sát của cơ quan dân cử còn mở

9.2 Người dân giám sát BVMT – Chuyên muôn năm chẳng cũ

9.3 Một số kiến nghị – giải pháp

10. Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong giám sát bảo vệ môi trường

10.1 Sự ra đời tất yếu

10.2 Vai trò cần được thúc đẩy

11. Một số chính sách mới ban hành trong quý I năm 2015 

11.1 3 nghị định hướng dẫn luật BVMT 2014

12. Hoàn thành đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông , lâm nghiệp trước ngày 15/05
13. Hơn 5400 tỷ đồng bảo vệ , phát triển ven biển ứng phó với BĐKH
14. Danh mục một số văn bản chính sách mới quý I năm 2015

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook