Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010

I. Giới thiệu Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010 viết về các vấn đề Lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ bổ nhiệm hai thứ Trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Chính sách và pháp luật ngành tài nguyên và môi trường ngày càng được hoàn thiện, Đánh gía tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại một số bộ/ngành, Khoa môi trường – đại học khoa học tự nhiên : Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Tổng cục môi trường điều tra, đánh giá mạng lưới truyền thông môi trường quốc gia.

Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010
Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010

II.MỤC LỤC

1. Lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ bổ nhiệm hai thứ Trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
2. Chính sách và pháp luật ngành tài nguyên và môi trường ngày càng được hoàn thiện
3. Đánh gái tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại một số bộ/ngành.
4. Kiểm soát ô nhiễm và quản lý việc sử dụng Bao bì nilon khó phân hủy và phế liệu nhập khẩu.
5. Tăng cường truyền thông bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông đáy.
6. Khoa môi trường – đại học khoa học tự nhiên : Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
7. Tổng cục môi trường điều tra, đánh giá mạng lưới truyền thông môi trường quốc gia
8. Kết quả thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Ngày 22/4/2003 của thủ tướng chính phủ.
9. Kiểm tra , giám sát liên nghành – công cụ hữu hiệu nhằm đấy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của thử tướng chính phủ.
10. Tình hình chi ngân sách 1% cho sự nghiệp môi trường.
11. Cơ chế quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen.
12. Giải thưởng môi trường – 10 năm thực hiện
13. Kinh nghiệm của bắc giang trong việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm
14. Triển kahi thực hiện QĐ 64/2003/QĐ-TTg tại địa phương
15. Cần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành y tế
16. Hiệu quả từ mô hình xử ý nước thải bằng bể Bastaf tại Vĩnh Phúc.
17. Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tác động đến lợi ích doanh nghiệp
18. Tổng công ty giấy việt nam: bảo đảm cho một doanh nghiệp phát triển bền vững
19. Vĩnh phúc: Nhiều chủ trương chính sách mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng
20. Công ty TNHH song tinh: vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu.
21. Bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn
22. Phản biện xã hội về dự thảo luật thuế môi trường
23. Hồ ở Hà Nội đang kêu cứu
24. Khai trương dựu án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long
25. Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại tỉnh Thừa thiên – huế
26. Ô nhiễm vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải phòng : Cần kiểm soát nguồn thải từ đất liền
27. Ô nhiễm môi trường tại nhật Bản Trường hợp bệnh Minamata.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook