Tạp Chí Môi Trường tháng 8 năm 2010

I. Giới thiệu về Tạp chí Môi Trường tháng 8 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường  tháng 8 năm 2010 trình bày những vấn đề về Bộ trưởng bộ tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Trao đổi quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Các đơn vị  trực thuộc tổng cục môi trường, Công tác triển khai ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, Kinh tế học góp phần xây dựng chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Truyền thông bảo vệ môi trường lưu vực sông cầu, Tổ chức thành công hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 21 và các dự kiện liên quan…

Tạp Chí Môi Trường tháng 8 năm 2010
Tạp Chí Môi Trường tháng 8 năm 2010

II.MỤC LỤC

1.Bộ trưởng bộ tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.
2. Trao đổi quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Các đơn vị  trực thuộc tổng cục môi trường
3. Công tác triển khai ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
4. Kinh tế học góp phần xây dựng chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
5. Tập huấn ” truyền thông chuyển đổi hành vi với môi trường trong các cộng đồng dân cư tại Thái Nguyên
6. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý. Phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp
7. Truyền thông bảo vệ môi trường lưu vực sông cầu
8. Hỗ trọ xây dựng hành lang pháp lý. Quan trọng trong quản lý an toàn sinh học
9. Tổ chức thành công hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 21 và các dự kiện liên quan.
10. Triển lãm ASEN về đa dạng sinh học
11. Tình hình triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tại các địa phương.
12. Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường 3 lưu vực sông
13. Xam xét sữa đổi, bổ sung quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
14. Thưc trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.
15. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đa dạng sinh học
16. Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy
17. Đà Nẵng: Ngừng cấp mới giấy phép kinh doanh 19 ngành nghề
18. Hiện trạng môi trường và các biện pháp trong bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
19. Qũy bảo vệ môi trường Việt Nam. Địa chỉ xanh hỗ trợ đầu tư bảo vê môi trường.
20. Mô hình khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.
21. Tài chính cho sản xuất và tiêu thụ bền vững tại Việt Nam: Cơ hội hợp tác và phát triển.
22. Khu công nghiệp Thăng Long : góp phần phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường thủ đô
23. Bảo vệ môi trường: Nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp
24. KECO- Trung tâm của ” tiến trình tăng trưởng xanh”
25. Thách thức về bảo vệ môi trường trong phát triển khu công nghiệp tại quảng Ninh
26. Phú Quốc dưới góc nhìn bảo vệ tài nguyên và môi trường
27. Thử nghiệm thành công tour du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia núi chúa – Ninh thuận
28. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải tại các khu chế xuất- khu công nghiệp ở thành phố HCM.
29. Thiết lập và áp dụng các môi hình chỉ số chất lượng nước của một số quốc gia trên thế giới.
30. Dự án đa dạng sinh học và sinh kế bền vững tại các nước đang phát triển.
31. bài học nào từ sự cố tràn dầu ở Mỹ.
32. Hệ thống quan trắc chất lượng nước thải/nước mặt truyền thông không dây GPRS.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook