Applicability of aerobic methanotrophic denitrification for polishing secondary wastewater effluent

methanotrophic denitrification

I. GIỚI THIỆU

Applicability of aerobic methanotrophic denitrification  for polishing secondary wastewater effluent ( Khả năng ứng dụng khử methanotrophic kỵ khí để đánh bóng nước thải nước thải thứ cấp)

Applicability of aerobic methanotrophic denitrification for polishing secondary wastewater effluent
Applicability of aerobic methanotrophic denitrification for polishing secondary wastewater effluent

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Khả năng ứng dụng khử methanotrophic kỵ khí để đánh bóng nước thải nước thải thứ cấp
vấn đề thiếu nước
Do sự tăng trưởng dân số và khí hậu thay đổi
Lượng nước tiêu thụ lớn hơn cung
Cần tìm nguồn nước đáng tin cậy
Dân số tăng trưởng
Tái sử dụng nước thải
nguồn đáng tin cậy (Khoảng 61 trăm triệu tấn được tạo ra mỗi năm)

tài nguyên hữu ích ở công nghiệp và nông nghiệp

  • Tuy nhiên, nitơ và phốt loại bỏ cần thiết. (5-20 MGN / L của nitrat có trong nước thải nước thải thứ cấp)Post-khử, khử sinh học

cơ sở hiện tại được dựa trên khử nitơ Đặc biệt là dị dưỡng cần nguồn carbon bên ngoài (Thường thêm Methanol)

Nhưng
Tăng giá
vấn đề bùn bulking
Ô nhiễm nước do nguồn carbon còn lại

Hiệu quả khử nitơ được tăng tốc độ dòng khí mêtan, đặc biệt là hiệu quả cao nhất (98%) ở mức 40 mL / phút.
Nồng độ nitơ oxit cũng tương tự như ở mọi giai đoạn. Tuy nhiên, nitrit đã tích lũy ở mức lưu lượng khí metan thấp.

Methane hòa tan không phải là thám tử tại gần như của tất cả các giai đoạn trừ 40 ml / phút (3,5 mg / L).

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook