Tạp Chí Môi Trường tháng 11 năm 2010

I. Giới thiệu về Tạp chí môi trường Tháng 11 Năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 11 năm 2010 viết về các vấn đề Tăng cường hợp tác về công nghệ xử lý môi trường giữa Việt Nam và Ba Lan, Bổ nhiệm giám đốc quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Cuộc họp lần thứ nhất ban điều phối dự án JICA về tăng cường năng lực quản lý môi trường quốc gia, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện triệt để các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Đất nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh thực hiện chương trình ” Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Tạp Chí Môi Trường tháng 11 năm 2010
Tạp Chí Môi Trường tháng 11 năm 2010

II.MỤC LỤC

1.Tăng cường hợp tác về công nghệ xử lý môi trường giữa Việt Nam và Ba Lan.
2. Bổ nhiệm giám đốc quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.
3. Cuộc họp lần thứ nhất ban điều phối dư án JICA về tăng cường năng lực quản lý môi trường quốc gia
4. Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 3.
5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện triệt để các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Đất nước.
6. Tăng cường hoạt động giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách , pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. Mặt trận tổ quốc Việt Nam đấy manhj thực hiện chương trình ” Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.
8. bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
9. Vai trò của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW của bộ chính trị
10. Vì một môi trường sạch, an toàn, hướng đến con người, vì ngày mai.
11. kết quả triển khai thực hiện chiến lược, bảo vệ môi trường quốc gai vẫn còn hạn chế.
12. Phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
13. Hội nông dân Việt nam: Một số kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
14. Bắc Giang: Kết quả hoạt động bảo vệ môi trường trong 5 năm qua
15. Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước.
16. Phát huy thế mạnh, năng động và đoàn kết đóng góp tích cực vào  công tác bảo vệ môi trường địa phương.
17. Trường mầm non chùa hang: Giáo dục bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo thế hệ trẻ
18. Tổng công ty may 10: Đầu tư nguồn lực cho công tác môi trường đáp ứng sự phát triển bền vững
19. Công ty TNHH Khe Sim: Gắn sản xuất với công tác bảo vệ môi trường
20. Lập kế hoạch hành động cải thiện sinh kế và nâng cao năng lực dịch vụ du lịch sinh thái Ba Vì
21. Chất thải túi nilon khó phân hủy ở Việt nam vấn đề và gợi ý giải pháp nhìn từ giác độ kinh tế
22. Hiệu quả thực hiện sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
23. Xử lý nước thải tại nguồn: Bài toán đã có lời giải
24. Lợi ích đầu tư JOHKASOU trong các dự án xây dựng khu đô thị mới.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook