Tài Liệu Hội Nghị KHCN Và Môi Trường Khu Vực ĐBSCL Lần Thứ 15

I. Giới thiệu Tài Liệu Hội Nghị KHCN Và Môi Trường Khu Vực ĐBSCL Lần Thứ 15

Tài Liệu Hội Nghị KHCN Và Môi Trường Khu Vực ĐBSCL Lần Thứ 15 đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào nhịp độ tăng trưởng các mục tiêu kinh tế – xã hội các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có Cà Mau nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở các viện , trường, trung tâm nghiên cứu đã giúp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và Cà Mau phát triển cùng với các khu vực trong nước.

Tài Liệu Hội Nghị KHCN Và Môi Trường Khu Vực ĐBSCL Lần Thứ 15
Tài Liệu Hội Nghị KHCN Và Môi Trường Khu Vực ĐBSCL Lần Thứ 15

 

II.MỤC LỤC

1 – Lời chào mừng của Chủ  tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau
2- Tình hình ônhiễm hóa học ven biển đổng bằng sông cửu Long –  Bùi Lai
3- Một số diễn biến bước đầu về môi trường sinh thái vùng dự án ngọt hóa quản lộ Phụng Hiệp – Nguyên Văn Lân
4- Quan trắc động thái nước dưới đất vì sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long
5- Kết quả bước đầu của dự án đánh giá môi trường để phát triển nông nghiệp bền vững…
6- Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre..,
7- Mưa Axít vùng đồng bằng sông Cửu long.
8- Du lịch sinh thái  đồng bằng sông Cửu Long.
9- Mô hình lâm ngư kết hợp tại rừng ngập mặn Cà Mau.
10- Đánh giá tiềm năng cây ăn quả vùng đổng bằng sông Cửu Long…
11- Sinh sản nhân tạo cá sặc rằng tại Cà Mau.
12- Luân canh lúa tôm ở Mỹ Xuyên…
13- Sử dụng hợp lý tài nguyên lãnh thổ ven biển,
14- Giới thiệu một số mô hình xử lý rác thải.
15-Một số vấn đề cấp nước sạch nông thôn tại Cần Thơ.
16- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế…
17- Xử lý nước thải chế biến thủy sản.
18- Tách nước bằng phương pháp thẩm thấu…
19- Nghiên cứu cải thiện kỹ thuật xạ lúa…
20- Nghiên cứu và phát triển túi ủ khí đốt..
21- Bước tiếp cận để xây dựng hệ thống thông tin dịa lý…
22- Báo cáo khoa học.
23- Tính đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ
24 – Triển khai các mô hình thích hợp và khả thi cây nước sạch
25 – Nâng cao trình độ công nghệ nuôi tôm là động lực phát triển…
26- Ứng dụng nghiên cứu chất lượng nước kênh vào sản xuất
27- Nghiên cứu tận dụng nguồn nguyên liệu thịt cá đa dạng
28- Xử lý cám gạo nhằm khai thác, chế biến dầu cám…
29- Biến động vùng bờ biển đồng bằng song Cửu Long…

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook