Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường

I. Giới thiệu Công cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường đề cập cụ thể tới một vài công cụ khoa học thường sử dụng trong thực hiện EIA. Một ví dụ có tính giả thiết về một nhà máy bột giấy và giấy ở lưu vực sông Mê Công (MRB) được sử dụng xuyên suốt giáo trình để minh hoạ các kỹ thuật EIA trong thực tiễn, như giám sát môi trường, đánh giá nguy cơ đối với sinh thái (ERA) và mô hình môi trường.

Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường

II. MỤC LỤC

BÀI 1: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC

Giới thiệu

Bối cảnh kinh tế xã hội

Sinh thái thuỷ sinh

Ảnh hưởng tiềm tàng

Các bước tiếp theo

BÀI 2 – GIÁM SÁT CƠ BẢN

Xác định mục tiêu chương trình

Thiết kế khảo sát

Bảo đảm chất lượng – kiểm tra chất lượng – QA/QC

BÀI 3 – GIÁM SÁT ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu thiết kế sơ bộ

Chương trình lấy mẫu

BÀI 4 – ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SINH THÁI

Xác định vấn đề

Đánh giá nguy cơ đe doạ

Đánh giá ảnh hưởng

Nêu đặc điểm nguy cơ

Quản lý nguy cơ

BÀI 5 – ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SINH THÁI: VÍ DỤ NHÀ MÁY CHẾ TẠO BỘT GIẤY

Xác định vấn đề

Xác định và nêu đặc điểm của các tác nhân có hại

Phát hiện và nêu đặc điểm chủ thể nhận

Mô hình khái niệm

Đánh giá mối đe dọa

Đánh giá ảnh hưởng

Đặc điểm của nguy cơ

Phân tích tính không chắc

Tầm quan trọng về sinh thái

Quản lý nguy cơ

BÀI 6 – GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MÔI TRƯỜNG

Mô hình khái niệm

Mô hình lý thuyết

Mô hình thực nghiệm

BÀI 7 – VÍ DỤ MÔ HÌNH MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG

Môi trường đánh giá

Đặc tính hoá học

Các mô hình

Ưu điểm và hạn chế của mô hình môi trường

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook