Temperature-controlled CO, CO2 and NOx sensing in a diesel engine exhaust stream

Temperature-controlled

I. GIỚI THIỆU

Temperature-controlled CO, CO2 and NOx sensing in a diesel engine exhaust stream (Kiểm soát nhiệt độ CO, CO2 và NOx cảm biến trong một dòng khói thải động cơ diesel)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Temperature-controlled CO, CO2 and NOx sensing in a diesel engine exhaust stream
Temperature-controlled CO, CO2 and NOx sensing in a diesel engine exhaust stream

TÓM TẮT

Kiểm soát nhiệt độ CO, CO2 và NOx cảm biến trong một dòng khói thải động cơ diesel.

Kết quả được trình bày đã được đo lường tại chỗ CO2, NOx và CO nồng độ trong khí thải phát ra từ một động cơ diesel ô tô. những dữ liệu đã thu được với một loạt các đầu dò cảm biến kiểm soát nhiệt độ và so với nồng độ khí thải đo đồng thời với một máy phân tích động cơ khí thải. Cảm biến CO2 là một loại Nernstian với một Li2CO3 | Au cảm điện cực, một điện Li3PO4 và một Li2TiO3 + TiO2 | điện cực tham chiếu Au. Tổng cảm biến NOx biện pháp khác biệt giữa phản ứng tiềm năng của hai điện cực Pt xốp trên một ion dẫn điện ổn định hỗ trợ zirconia khối.

Các kết quả khác biệt tiềm năng vì một Pt điện cực được phủ bằng một chất xúc tác để đạt được một hỗn hợp NOx được cân bằng tại địa phương, trong khi các điện cực khác tiếp xúc với hỗn hợp khí cảm ứng, tiền cân bằng tại một khác nhau nhiệt độ. Các cảm biến CO là một loại điện trở và phản ứng để chọn lọc hấp phụ của việc giảm các loài. Tất cả các loại cảm biến có phẳng đơn giản cấu hình nhưng yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác để đối phó với những biến động đáng kể trong dòng động cơ khí thải. Một cảm biến liên tục nhiệt độ thường 400 ◦C đạt được với một dải gốm nóng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng một thuật toán PID kỹ thuật số trực tiếp.

Các cảm biến NOx đòi hỏi phải có một bộ lọc trước điều hòa nhiệt độ kiểm soát thứ hai. Bộ lọc này được tích hợp trong các thăm dò và kiểm soát bằng một hệ thống sưởi nhiệt đồng trục dây và thực hiện PID khác. Nói chung, các phản ứng cảm biến trong công cụ đồng ý với các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm, nhưng lỗi hiệu chuẩn kết quả do thiếu tính đồng nhất nhiệt của cảm biến. Ngoài ra, một số trôi dạt được quan sát do nhiễm bẩn từ ống xả. Cảm biến CO2 dường như là mạnh mẽ nhất, mặc dù tín hiệu thăm dò có thể bị ảnh hưởng bởi tác động sơ tán tại vận tốc cao khí có trong khí thải xe.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook