Nghiên cứu xử lý ammonium nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp Anammox _ TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Xử lý ammonium nồng độ thấp

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xử lý ammonium nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp Anammox _ TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Nghiên cứu xử lý ammonium nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp Anammox _ TS. Nguyễn Xuân Hoàn
Nghiên cứu xử lý ammonium nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp Anammox _ TS. Nguyễn Xuân Hoàn

TÓM TẮT

– Xử lý nước thải nói chung cần phải được tính toán, cân nhắc gắn liền các yếu tố kinh tế và kỹ thuật. Về mặt kinh tế, công trình phải có giá cả hợp lý, thích hợp vốn đầu tư với hiệu quả của công trình. Tuy nhiên yêu cầu kỹ thuật mới là quan trọng và cần được quan tâm đúng mức.Trước tiên công trình phải thỏa mãn các yêu cầu đề ra như ổn định trong hoạt động, vận hành đơn giản, dễ sử dụng, dễ thay thế và sửa chữa, không gây xáo trộn hay ảnh hưởng đến quy trình công nghệ và đặc biệt chi phí vận hành phải thấp.

– Qua nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm nhằm xử lý ammonium nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học kỵ khí anammox cho thấy: với thời gian lưu 12h (tương đương 2,0 l/h) hiệu quả xử lý đạt gần 90%.

– Kết quả nghiên cứu này đưa ra nhiều hướng ứng dụng thực tế để xử lý chất dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt nói riêng cũng như các loại nước thải khác nói chung có hàm lượng ammonium tương tự.

– Đây là những kết quả nghiên cứu bước đầu, vì vậy cần có kế hoạch nghiên cứu sâu hơn và triển khai trên với quy mô lớn hơn nhằm khảo sát khả năng thích ứng của công nghệ, vi khuẩn anammox cũng như phương pháp thực hiện.

– Với những kết quả thực tế đã đạt được, đề nghị các cơ quan, ban ngành chức năng vận động, hưởng ứng công nghệ tái sử dụng nước thải và loại bỏ chất dinh dưỡng trong nước sau xử lý, đặc biệt phổ biến rộng rãi tới các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng khan hiếm nước ngọt triển khai và áp dụng công nghệ.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook